สร้างสำเนาที่ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไป ( การตัดต่อภาพยนตร์ )