Nečistoty a prach vnikající do fotoaparátu během výměny objektivů nebo sejmutí krytky těla mohou přilnout k obrazovému snímači a ovlivnit pořizované snímky. Položka Čištění obrazového snímače odstraňuje prach prostřednictvím vibrací obrazového snímače.