Tato položka slouží k přidání informací o autorském právu k nově pořizovaným snímkům. Informace o autorském právu lze zobrazit na kartě Info (Informace) softwaru NX Studio.

Autor: Vložení jména fotografa způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Jméno fotografa může mít délku až 36 znaků.

Autorské právo: Vložení jména držitele autorského práva způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Jména držitelů autorského práva mohou mít délku až 54 znaků.

Připojit info o autor. právu: Tuto možnost vyberte, chcete-li připojit informace o autorském právu ke všem nově pořizovaným snímkům. Možnost Připojit info o autor. právu lze zapnout a vypnout výběrem možnosti a stisknutím tlačítka 2. Po výběru požadovaného nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.

Informace o autorském právu

Abyste zabránili neautorizovanému použití jména autora nebo držitele autorského práva, ujistěte se, že před zapůjčením nebo předáním fotoaparátu jiné osobě není vybrána možnost Připojit info o autor. právu a že jsou prázdná pole Autor a Autorské právo. Společnost Nikon nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo spory vzniklé v důsledku použití položky Informace o autorském právu.