Možnost Uložit nastavení vyberte, chcete-li uložit následující nastavení na paměťovou kartu, resp. v případě vložení dvou paměťových karet na paměťovou kartu v hlavním slotu (je-li karta plná, zobrazí se chybové hlášení). Tuto možnost použijte pro sdílení nastavení mezi fotoaparáty D850.

Menu Položka
Přehrávání Možnosti zobraz. pro přehráv.
Kontrola snímků
Po vymazání
Automatické otáčení snímků
Otočení na výšku
Fotografování (všechny banky) Pojmenování souborů
Řízení záblesku
Obrazové pole
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Nastavení citlivosti ISO
Vyvážení bílé barvy (včetně jemného vyvážení a pamětí d-1 až d-6)
Předvolby Picture Control (uživatelské předvolby Picture Control jsou uloženy jako Automaticky)
Barevný prostor
Active D-Lighting
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
Korekce vinětace
Automatická korekce zkreslení
Redukce blikání obrazu
Nastavení bracketingu
Videosekvence Pojmenování souborů
Obrazové pole
Velikost obrazu/snímací frekvence
Kvalita videa
Typ souboru videosekvence
Nastavení citlivosti ISO
Vyvážení bílé barvy (včetně jemného vyvážení a pamětí d-1 až d-6)
Předvolby Picture Control (uživatelské předvolby Picture Control jsou uloženy jako Automaticky)
Active D-Lighting
Redukce šumu pro vys. ISO
Redukce blikání obrazu
Citlivost mikrofonu
Atenuátor
Frekvenční charakteristika
Redukce hluku větru
Elektronická redukce vibrací
Uživatelské funkce (všechny banky) Všechny uživatelské funkce
Nastavení Jazyk (Language)
Časové pásmo a datum (kromě možností Datum a čas a Synchroniz. s chytrým zařízením)
Obrazovka informací
Data objektivu bez CPU
Čištění obrazového snímače
Komentář ke snímku
Informace o autorském právu
Možnosti pípnutí
Ovládání dotykem
HDMI
Data o poloze (s výjimkou možnosti vybrané v položce Stáhnout z chytrého zařízení)
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR)
Přenos pomocí Eye-Fi
Bez paměťové karty?
Moje menu/
Poslední nastavení
Všechny položky v menu Moje menu
Všechna poslední nastavení
Výběr karet

Nastavení uložená fotoaparátem D850 lze obnovit pomocí možnosti Načíst nastavení. Mějte na paměti, že položka Uložení/načtení nastavení je dostupná pouze v případě přítomnosti paměťové karty ve fotoaparátu; možnost Načíst nastavení je dostupná pouze v případě, že paměťová karta obsahuje uložená nastavení.

Uložená nastavení

Nastavení fotoaparátu jsou uložena v souboru s názvem začínajícím „NCSETUP“ a končícím dvěma znaky, které se liší fotoaparát od fotoaparátu. Dojde-li ke změně názvu souboru, nebude fotoaparát schopen načíst nastavení.