Tato položka umožňuje přidávat komentáře k nově pořizovaným snímkům. Komentáře lze zobrazit na kartě Info (Informace) softwaru NX Studio.

Zadat komentář: Zadání komentáře způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Komentáře mohou mít délku až 36 znaků.

Připojit komentář: Tuto možnost vyberte, chcete-li přiřadit zvolený komentář ke všem nově pořizovaným snímkům. Možnost Připojit komentář lze zapnout nebo vypnout jejím výběrem a stisknutím tlačítka 2. Po výběru požadovaného nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.