Pokud je vybrána možnost Zapnuto, budou nově pořizované snímky automaticky přenášeny do chytrého zařízení (pokud není fotoaparát aktuálně připojen k chytrému zařízení, snímky se označí pro přenos a budou přeneseny při příštím navázání bezdrátového spojení). Videosekvence nejsou přenášeny; snímky jsou přenášeny ve velikosti 2 milionů pixelů. Pokud vyberete možnost Vypnuto, když jsou snímky vybrány pro přenos, zobrazí se dialog pro potvrzení; chcete-li odebrat označení pro přenos ze všech snímků, vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.

Označení pro přenos

Pro přenos nelze označit více než 1 000 snímků současně.

Pokud je vybrána možnost Záloha v položce Funkce doplňkového slotu, označí se pro přenos pouze kopie na kartě v hlavním slotu.

Před změnou hodnocení snímků, které jsou označeny pro přenos, vyberte možnost Zakázat v položce Bluetooth > Připojení k síti nebo vypněte bezdrátové funkce výběrem možnosti Povolit v položce Režim V letadle.