Tato položka zobrazuje seznam spárovaných zařízení a upravuje nastavení pro připojení k chytrým zařízením. Fotoaparát lze spárovat s až pěti chytrými zařízeními, ale připojen může být vždy pouze k jednomu z nich.