Få vist rulning og hældning baseret på information fra kameraets tiltsensor. Hvis kameraet hverken tiltes mod venstre eller højre, bliver referencelinjen for rulning grøn, mens prikken midt i visningen bliver grøn, hvis kameraet hverken tiltes fremad eller bagud. Hvert trin svarer til 5°.

Kamera plant

Kamera tiltet mod venstre eller højre

Kamera tiltet fremad eller bagud

Tilt af kameraet

Visningen af den virtuelle horisont er ikke nøjagtig, når kameraet er tiltet fremad eller bagud i en skarp vinkel. Hvis kameraet er ude af stand til at måle tilt, vises tiltgraden ikke.

Se også

For information om visning af virtuel horisont i søgeren, se A > brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning; 0 f1: Brugerd. knaptilknytning, Virtuel horisont).