Vælg, om ISO-følsomheden (Vis ISO-følsomhed) eller antal resterende billeder (Vis billedantal, der kan tages) vises på kontrolpanelet.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video