Vælg de trin, som anvendes ved justeringer af ISO-følsomheden. Om muligt bevares den aktuelle ISO-følsomhedsindstilling, når trinforøgelsen ændres. Hvis den aktuelle ISO-følsomhed ikke er tilgængelig med den nye trinværdi, afrundes ISO-følsomheden til nærmeste tilgængelige indstilling.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video