Denne indstilling bestemmer den langsomst tilgængelige lukkertid ved anvendelse af synkronisering med forreste eller bagerste lukkergardin eller rød-øje-reduktion i eksponeringsindstillingerne programautomatik eller blændeprioriteret automatik (uanset den valgte indstilling kan lukkertiderne være så lange som 30 sek. i eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik eller manuel eller i flashindstillingerne langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin eller langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion).

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video