Anvend denne indstilling til at finindstille den eksponeringsværdi, kameraet har valgt. Eksponeringen kan finindstilles separat for hver lysmålingsmetode med fra +1 til –1 EV i trin på 1/6 EV.

Finindstilling af eksponering

Eksponeringen kan finindstilles separat for hver brugerindstillingshukommelse og påvirkes ikke af to-knaps-nulstillinger. Bemærk, at eftersom eksponeringskompensationsikonet (E) ikke vises, kan du kun afgøre, hvor meget eksponering er ændret ved at få vist graden af ændring i finindstillingsmenuen.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video