Vælg U Ansigtsgenkendelse slået til for at aktivere ansigtsgenkendelse ved optagelse af portrætter med matrix-lysmåling under søgerfotografering.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video