Valg af Til for Lukkertidslås låser lukkertiden ved den aktuelt valgte værdi i indstillingen S eller M. Valg af Til for Blændelås låser blænden ved den aktuelt valgte værdi i indstillingen A eller M. Lukkertids- og blændelås er ikke tilgængelig i indstilling P.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video