Indstillingerne i billedoptagemenuen lagres i en af de fire hukommelser. Med undtagelse af Udvidede billedmenuhuk., Multieksponering, Intervaloptagelse og Fotografering med fokusskift har ændringer af indstillingerne i én menuhukommelse ikke indflydelse på de andre. For at gemme en bestemt kombination af ofte anvendte indstillinger skal du vælge en af de fire hukommelser og indstille kameraet til disse indstillinger. De nye indstillinger lagres i hukommelsen, selv når kameraet er slukket, og gendannes næste gang hukommelsen vælges. Der kan lagres forskellige kombinationer af indstillinger i andre hukommelser, så brugeren med det samme kan skifte fra en kombination til en anden ved at vælge den relevante hukommelse i hukommelsesmenuen.

Standardnavnene for de fire billedoptagemenuhukommelser er A, B, C og D. Der kan tilføjes en beskrivende billedtekst med en længde på op til 20 tegn som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst) ved at markere menuhukommelsen og trykke på 2.

Gendannelse af standardindstillinger

For at gendanne standardindstillingerne skal du markere en hukommelse i menuen Billedoptagemenuhukomm. og trykke på O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte hukommelse. Standardindstillingerne er opstillet i “Standarder for billedoptagemenu” (0 Standardindstillinger for billedoptagemenu).

Knappen O (Q)

Billedoptagemenuhukomm.

Kontrolpanelet og informationsvisningerne viser den aktuelle billedoptagemenuhukommelse.

Se også

Eksponerings- og flashindstillinger, lukkertid og blænde kan medtages i billedoptagemenuhukommelserne ved hjælp af indstillingen Udvidede billedmenuhuk. i billedoptagemenuen (0 Udvidede billedmenuhuk.). For information om anvendelse af kamerahusets knapper til valg af billedoptagemenuhukommelse, se A > brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 f1: Brugerd. knaptilknytning).