Denne indstilling er tilgængelig, når der er monteret et ekstra multifunktionsbatterigreb af typen MB-D18. Vælg de funktioner, der knyttes til knapperne på MB-D18, hvad enten de anvendes individuelt eller i kombination med kommandohjulene.

Knappen Fn på MB-D18

Knappen AF-ON på MB-D18

Multivælger på MB-D18

knappen Fn

Vælg den funktion, der udføres ved tryk på knappen Fn på batterigrebet. Se afsnittet "Tryk" for brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Tryk) for yderligere information.

A Forudindstill. af fokuspunkt
q Dybdeskarphed
r FV-lås
D AE-lås (nulstil ved udløsning)
E AE-lås (hold)
4 + NEF (RAW)
L Matrix-lysmåling
M Centervægtet lysmåling
N Spotmåling
t Højlysvægtet lysmåling
b Gitterlinjer i søgeren
! Virtuel horisont i søger
% MIN MENU
3 Åbn toppunkt i MIN MENU
K Billedvisning
  Ingen

Knappen Fn + y

Vælg den funktion, der udføres ved tryk på knappen Fn på batterigrebet og drejning af et kommandohjul. Se afsnittet "Tryk + kommandohjul" for brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Tryk + kommandohjul) for yderligere information.

J Vælg billedområde
$ Lukkertids- og blændelås
v Tid/blændeåbning med 1 trin
w Vælg ikke-CPU objektivnr.
y Aktiv D-Lighting
z Eksp.forsinkelsesindstilling
n Billedoptagemenuhukomm.
9 ISO-følsomhed 1
v Eksponeringsindstilling 2
E Eksponeringskompensation 3
w Lysmåling 4
  Ingen

Udfører samme funktion som knappen S (Q) på kameraet.

Udfører samme funktion som knappen I på kameraet.

Udfører samme funktion som knappen E på kameraet.

Udfører samme funktion som knappen Y på kameraet.

Knappen AF-ON

Vælg den funktion, der udføres ved tryk på knappen AF-ON på batterigrebet. Se afsnittet "Tryk" for brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 Tryk) for yderligere information.

G Samme som knap. AF-ON på kam. *
A AF-ON
K Indstilling af AF-metode
q Indstilling af AF-met. + AF-ON
B AE/AF-lås
C Kun AE-lås
D AE-lås (nulstil ved udløsning)
E AE-lås (hold)
F Kun AF-lås
  Ingen

Knappen udfører samme funktion som den, der aktuelt er valgt for knappen AF-ON på kameraet.

Multivælger

Multivælgeren på batterigrebet kan anvendes til valg af fokuspunkt (x Valg af fokuspunkt) eller til duplikering af den funktion, der udføres af kameraets multivælger (Y Samme som multiv. på kamera; bemærk, at du i dette tilfælde kan vælge Info C/Billedvisning D for Billedinformation/-visning for at bytte om på knappernes funktioner, så du ved at trykke vælgeren op eller ned kan få vist flere billeder, og ved at trykke vælgeren til venstre eller højre kan du ændre den viste billedinformation).

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video