Brugerindstillingerne lagres i en af de fire hukommelser. Ændringer af indstillingerne i én hukommelse har ingen effekt på de andre. For at gemme en bestemt kombination af ofte anvendte indstillinger skal du vælge en af de fire hukommelser og indstille kameraet til disse indstillinger. De nye indstillinger lagres i hukommelsen, selv når kameraet er slukket, og gendannes næste gang hukommelsen vælges. Der kan lagres forskellige kombinationer af indstillinger i andre hukommelser, så brugeren med det samme kan skifte fra en kombination til en anden ved at vælge den relevante hukommelse i hukommelsesmenuen.

Standardnavnene for de fire brugerindstillingshukommelser er A, B, C og D. Der kan tilføjes en beskrivende billedtekst med en længde på op til 20 tegn som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst) ved at markere menuhukommelsen og trykke på 2.

Gendannelse af standardindstillinger

For at gendanne standardindstillingerne skal du markere en hukommelse i menuen Brugerindstillingshukomm. og trykke på O (Q). Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte hukommelse (0 Standarder for brugerindstillingsmenu).

Knappen O (Q)

Se også

For menustandarder, se “Standarder for brugerindstillingsmenu” (0 Standarder for brugerindstillingsmenu). Hvis indstillingerne i den aktuelle hukommelse er blevet ændret fra standardværdierne, vises en asterisk ved siden af de ændrede indstillinger på brugerindstillingsmenuens andet niveau.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video