Vælg de oplysninger, der er tilgængelige på billedinformationsvisningen i billedvisning. Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling, tryk derefter på 2 for at vælge indstilling for billedinformationsvisningen. Der vises et L ved siden af de valgte punkter; for at fravælge skal du markere et punkt og trykke på 2. For at vende tilbage til billedvisningsmenuen skal du trykke på J.