Šī opcija nosaka, kā autofokuss tiek regulēts, reaģējot uz attāluma izmaiņām līdz objektam, ja fotografēšanai caur skatu meklētāju ir atlasīta opcija AF-C.

Blocked shot AF response (Bloķēta uzņemšanas AF reakcija)

Izvēlieties, cik ātri fokuss reaģēs, ja kaut kas pārvietojas starp objektu un kameru. Izvēlieties vērtības no 5 (Delayed (Aizkavēšana)) līdz 1 (Quick (Ātri)). Jo lielāka ir vērtība, jo lēnāka ir reakcija un mazāka iespēja zaudēt fokusu uz sākotnējo objektu. Jo mazāka vērtība, jo ātrāka ir reakcija un lielāka iespēja, ka fokuss pārslēgsies uz objektu, kas šķērso jūsu redzeslauku. Ņemiet vērā, ka tad, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D paredzēšana vai automātiskais apgabala AF, iestatījumi 2 un 1 (Quick (Ātri)) ir līdzvērtīgi iestatījumam 3.

Subject motion (Objekta kustība)

Atlasiet opciju Steady (Vienmērīgi), lai izlīdzinātu fokusu, ja fotografējamie objekti tuvojas kamerai ar vienmērīgu ātrumu, vai Erratic (Nevienmērīgi), lai iegūtu uzlabotu reakciju, ja fotografējamie objekti te pēkšņi sāk pārvietoties, te apstājas.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)