Izvēlieties, vai atsevišķus fokusa punktus varēs atlasīt horizontālai (ainavas) orientācijai, vertikālai (portreta) orientācijai ar pulksteniski 90° leņķī pagrieztu kameru un vertikālai orientācijai ar pretpulksteniski 90° leņķī pagrieztu kameru.

Atlasiet opciju Off (Izslēgts), lai lietotu to pašu fokusa punktu un AF apgabala režīmu neatkarīgi no kameras orientācijas.

Kamera pagriezta par 90° pretpulksteniski Ainavas (platā) orientācija Kamera pagriezta par 90° pulksteniski

Izvēlieties opciju Focus point (Fokuasa punkts), lai iespējotu atsevišķa fokusa punkta atlasīšanu, vai opciju Focus point and AF-area mode (Fokusa punkts un AF apgabala režīms), lai iespējotu gan fokusa punkta, gan AF apgabala režīma atsevišķu atlasīšanu.

Kamera pagriezta par 90° pretpulksteniski Ainavas (platā) orientācija Kamera pagriezta par 90° pulksteniski

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)