Izvēlieties, vai aizvara atbrīvošanas pogu var izmantot, lai fokusētu (Shutter/AF-ON (Aizvars/AF-ON)), vai arī to, ka fokusu var noregulēt, tikai izmantojot AF-ON pogu vai citus vadības elementus, kam piešķirta AF ieslēgšanas funkcija (AF-ON only (Tikai AF-ON)). Iezīmējot opciju AF-ON only (Tikai AF-ON) un nospiežot 2, tiek parādīta opcija Out-of-focus release (Atbrīvot, ja nav fokusā); atlasiet opciju Enable (Iespējot), lai varētu uzņemt attēlus bez fokusēšanas, vai opciju Disable (Atspējot), lai neļautu atbrīvot aizvaru, kamēr kamera nav fokusēta, izmantojot AF-ON pogu. Lai uzņemtu attēlus, kad ir atlasīta opcija Disable (Atspējot), izmantojiet AF-ON pogu, lai fokusētos, un nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai atbrīvotu aizvaru. Ņemiet vērā, ka opcija Disable (Atspējot) tiek piemērota tikai tad, ja pielāgotajam iestatījumam a1 (AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase)) vai pielāgotajam iestatījumam a2 (AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase)) ir atlasīta opcija Focus (Fokusēšana) un AF apgabala režīmam atlasītā opcija nav automātiskais apgabala AF.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)