3D paredzēšanas režīmā kamera izsekos objektus, kas pamet atlasīto fokusa punktu, un pēc vajadzības atlasīs jaunus fokusa punktus, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Izvēlieties, vai 3D paredzēšana izmantos datus, kas saņemti no apkārtējiem fokusa punktiem, lai izsekotu objektus, kas kaut vai mazliet novirzās no atlasītā fokusa punkta (Wide (Plats)), vai izseko objektu, balstoties tikai uz datiem, kas iegūti atlasītā punkta tuvumā (Normal (Normāls)). Opciju Wide (Plats) ieteicams izmantot objektiem, kas ātri pārvietojas.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)