Ja fotografēšanai, izmantojot skatu meklētāju, ir atlasīta opcija AF-C, šī opcija nosaka, vai fotogrāfijas var uzņemt ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (atbrīvošanas prioritāte), vai arī tikai tad, kad kamera ir fokusēta (fokusa prioritāte).

Neatkarīgi no atlasītās opcijas fokuss netiks fiksēts, ja autofokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C. Kamera turpinās regulēt fokusu, līdz tiks atbrīvots aizvars.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)