Ja fotografēšanai, izmantojot skatu meklētāju, ir atlasīta opcija AF-S, šī opcija nosaka, vai attēli tiks uzņemti tikai tad, kad kamera ir fokusēta (fokusa prioritāte), vai arī ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (atbrīvošanas prioritāte).

Neatkarīgi no atlasītās opcijas, ja fokusa indikators (I) tiek parādīts, kad autofokusa režīmam ir iestatīta opcija AF-S, fokuss tiks fiksēts, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei. Fokusa fiksēšana turpināsies, līdz tiks atbrīvots aizvars.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)