Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.

Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei care folosesc acest produs.

PERICOL: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă există un risc ridicat de deces sau vătămare gravă.

AVERTIZARE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se poate produce decesul sau vătămarea gravă.

ATENŢIE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se pot produce vătămări sau daune materiale.

AVERTIZARE

 • A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui autovehicul.

  Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.

 • A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.

  Nerespectarea acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.

 • În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa de alimentare.

  Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.

 • A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu mâinile ude.

  Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.

 • Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau conectat la priză.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.

 • Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.

 • Nu priviţi soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv sau prin aparatul foto.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la afectarea vederii.

 • Nu îndreptaţi bliţul sau dispozitivul de iluminare asistenţă AF către operatorul unui autovehicul.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.

 • A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

 • Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.

 • Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează acumulatori, încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi folosite cu acest produs:

  • Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
  • Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.

  Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.

 • Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.

 • Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.

ATENŢIE

 • Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.

  Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat, menţineţi soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.

 • Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.

  Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de la bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.

 • Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

 • Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.

 • Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.

 • Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

PERICOL (Acumulatori)

 • Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii.

  Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:

  • Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
  • Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
  • Nu dezasamblaţi.
  • Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau alte obiecte din metal.
  • Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice puternice.
  • Nu călcați pe acumulatori, nu îi perforați cu unghiile și nu îi loviți cu ciocanul.
 • Încărcați numai după cum este indicat.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.

 • Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

  Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.

 • Urmați instrucțiunile personalului companiei aeriene.

  Acumulatorii lăsați nesupravegheați la altitudini mari într-un mediu nepresurizat se pot scurge, supraîncălzi, sparge sau pot lua foc.

AVERTIZARE (Acumulatori)

 • A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor.

  În cazul în care un copil înghite un acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

 • Nu lăsați acumulatorii la discreția animalelor de companie și a altor animale.

  Acumulatorii ar putea să producă scurgeri, s-ar putea supraîncălzi sau sparge sau ar putea lua foc dacă sunt mușcați, mestecați sau deteriorați în alt fel de către animale.

 • Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.

 • Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor EN-EL15a dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp specificată.

  Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.

 • Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului cu bandă izolatoare.

  Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte metalice intră în contact cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii în conformitate cu reglementările locale.

 • Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.

  Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.