Pentru a utiliza focalizarea automată, rotiţi selectorul modului de focalizare la AF.

Selector mod focalizare

Aparatul foto focalizează utilizând 153 de puncte de focalizare, dintre care cele 55 indicate în imagine prin r pot fi selectate de utilizator (0 Selectarea punctului de focalizare).

Puncte de focalizare ce pot fi selectate de utilizator

Senzori de tip încrucişat

Disponibilitatea punctelor de focalizare cu senzori de tip încrucişat variază în funcţie de obiectivul folosit.

Obiectiv Senzori de tip încrucişat (punctele de focalizare cu senzori de tip încrucişat sunt evidenţiate în culoarea gri 2)
Obiective AF-S și AF-P diferite de cele enumerate mai jos cu diafragme maxime de f/4 sau mai mari 1

99 de senzori de tip încrucişat

 • AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
 • AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
 • AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
 • AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
 • AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED

63 de senzori de tip încrucişat

 • AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
 • AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
 • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
 • AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
 • Obiective AF-S și AF-P cu o diafragmă maximă mai mică de f/4 1
 • Obiective non–AF-S, non–AF-P

45 de senzori de tip încrucişat

La zoom maxim, în cazul obiectivelor cu zoom.

Celelalte puncte de focalizare utilizează senzori liniari, care detectează liniile orizontale.

Teleconvertoare AF-S/AF-I şi puncte de focalizare disponibile

Când este ataşat un teleconvertor AF-S sau AF-I, punctele de focalizare prezentate în ilustraţii pot fi utilizate pentru focalizarea automată şi pentru stabilirea electronică a distanţei (reţineţi că la diafragme combinate maxime mai mici de f/5.6, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe subiectele întunecate sau cu contrast redus).

Teleconvertor Diafragmă max. obiectiv 1 Puncte de focalizare disponibile (punctele de focalizare cu senzori de tip încrucişat sunt evidenţiate în culoarea gri 2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

153 puncte de focalizare (55 selectabile) cu 99 senzori de tip încrucişat

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2,8

TC-17E II

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2,8

153 puncte de focalizare (55 selectabile) cu 45 senzori de tip încrucişat

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
TC-17E II f/4

37 puncte de focalizare (17 selectabile) cu 25 senzori de tip încrucişat

TC-800-1.25E ED f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

15 puncte de focalizare (9 selectabile) cu 5 senzori de tip încrucişat

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5,6

La zoom maxim, în cazul obiectivelor cu zoom.

Celelalte puncte de focalizare utilizează senzori liniari, care detectează liniile orizontale, reţineţi însă că dacă sunt numai 5 senzori de tip încrucişat, doar cei indicaţi prin ■ detectează linii verticale.

Focalizarea automată nu este disponibilă când sunt folosite teleconvertoare cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.

Mod focalizare automată

Alegeţi dintre următoarele moduri de focalizare automată:

Modul focalizare automată poate fi selectat prin apăsarea butonului mod AF şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată în vizor şi pe panoul de control.

Buton mod AF

Selector principal de comandă

Panou de control

Vizor

Butonul AF-ON

În scopul focalizării aparatului foto, apăsarea butonului AF-ON are acelaşi efect ca apăsarea butonului de declanşare la jumătate.

Buton AF-ON

Urmărire focalizare predictivă

În modul AF-C, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul se deplasează spre sau dinspre aparatul foto în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate sau când este apăsat butonul AF-ON. Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când obturatorul se va declanşa.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Utilizarea priorităţii de focalizare în modul AF servo continuă, consultaţi A > setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 Selecţie prioritate AF-C).
 • Utilizarea priorităţii de declanşare în AF servo unică, consultaţi A > setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S, 0 Selecţie prioritate AF-S).
 • Prevenirea focalizării aparatului foto când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, consultaţi A > setarea personalizată a8 (Activare AF, 0 Activare AF).
 • Limitarea modului de selectare a focalizării la AF-S sau AF-C, consultați A > setarea personalizată a10 (Restricţii mod focalizare aut., 0 Restricţii mod focalizare aut.).
 • Utilizarea selectorului secundar de comandă pentru a alege modul de focalizare, consultați A > setarea personalizată f4 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec. (0 Personaliz. selectoare com.).
 • Opţiunile de focalizare automată disponibile în vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării unui film, consultați „Focalizare automată” (0 Focalizare automată).

Mod zonă AF

Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea automată.

 • Punct unic AF: Selectaţi punctul de focalizare; aparatul foto va focaliza numai pe subiectul din punctul de focalizare selectat. Utilizaţi cu subiecte imobile.
 • Zonă dinamică AF: Selectaţi punctul de focalizare. În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul de focalizare selectat. Numărul de puncte de focalizare variază în funcţie de modul selectat:

  • Zonă dinamică AF cu 9 sau 25 de puncte: Alegeţi în cazul în care aveţi timp pentru a compune fotografia sau când fotografiaţi subiecte care se deplasează într-un mod predictibil (de exemplu, alergători sau maşini de curse pe o pistă).
  • Zonă dinamică AF cu 72 de puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se deplasează imprevizibil (de exemplu, jucători într-un meci de fotbal).
  • Zonă dinamică AF cu 153 de puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se deplasează rapid şi nu pot fi încadrate cu uşurinţă în vizor (de exemplu, păsări).
 • Urmărire 3D: Selectați punctul de focalizare. În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va urmări subiectele care părăsesc punctul de focalizare selectat şi va selecta puncte de focalizare noi, în funcţie de necesităţi. Folosiţi pentru a compune rapid fotografii cu subiecte care se deplasează aleatoriu dintr-o parte în alta (de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese din vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de focalizare selectat.

 • Zonă AF grup: Aparatul foto focalizează utilizând un grup de puncte de focalizare selectate de utilizator, reducând riscul ca aparatul foto să focalizeze pe fundal în loc de subiectul principal. Alegeţi pentru subiecte dificil de fotografiat cu folosirea unui singur punct de focalizare. În cazul în care sunt detectate feţe în modul de focalizare AF-S, aparatul foto va acorda prioritate subiectelor portret.

Zonă AF automată: Aparatul foto detectează automat subiectul şi selectează punctul de focalizare; dacă este detectată o faţă, aparatul foto va acorda prioritate subiectului portret. Punctele de focalizare active sunt evidenţiate pentru scurt timp după ce aparatul foto focalizează; în modul AF-C, punctul de focalizare principal este afişat după ce celelalte puncte de focalizare au dispărut.

Modul zonă AF poate fi selectat prin apăsarea butonului mod AF şi rotirea selectorului secundar de comandă până când setarea dorită este afişată în vizor şi pe panoul de control.

Buton mod AF

Selector secundar de comandă

Panou de control

Vizor

Urmărire 3D

Când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona care înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. Prin urmare, este posibil ca funcţia urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care au aceeaşi culoare cu a fundalului sau care ocupă o zonă foarte mică din cadru.

Mod zonă AF

Modul zonă AF este afişat pe panoul de control şi în vizor.

Mod zonă AF Panou de control Vizor Afişare punct de focalizare în vizor
Punct unic AF
Zonă dinamică AF cu 9 de puncte *
Zonă dinamică AF cu 25 de puncte *
Zonă dinamică AF cu 72 de puncte *
Zonă dinamică AF cu 153 de puncte *
Urmărire 3D
Zonă AF grup
Zonă AF automată

În vizor este afişat numai punctul de focalizare activ. Celelalte puncte de focalizare furnizează informaţii în sprijinul operaţiei de focalizare.

Teleconvertoare AF-S/AF-I

Dacă este selectată urmărire 3D sau zonă AF automată pentru modul zonă AF atunci când se utilizează un teleconvertor AF-S/AF-I, la diafragme combinate mai mici de f/5.6 va fi selectat automat punct unic AF.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Modul în care focalizarea automată se modifică în funcţie de distanţa faţă de subiect, consultaţi A > setarea personalizată a3 (Urmărire focaliz. cu blocare, 0 Urmărire focaliz. cu blocare).
 • Alegerea posibilității ca aparatul foto să detecteze şi să focalizeze pe feţe când este selectată urmărirea 3D pentru modul zonă AF, consultați A > setările personalizate a4 (Detectare feţe urmărire 3D, 0 Detectare feţe urmărire 3D).
 • Alegerea zonei monitorizate prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate când este selectată urmărirea 3D pentru modul zonă AF, consultați A > setările personalizate a5 (Zonă observare urmărire 3D, 0 Zonă observare urmărire 3D).
 • Alegerea unor puncte de focalizare şi/sau moduri zonă AF diferite pentru fotografiile în orientările portret și peisaj, consultaţi A > setările personalizate a7 (Stocare după orientare, 0 Stocare după orientare).
 • Limitarea selectării modului zonă AF, consultați A > setările personalizate a9 (Limitare selecţie mod zonă AF, 0 Limitare selecţie mod zonă AF).
 • Alegerea modului de afișare a punctului de focalizare, consultaţi A > setările personalizate a12 (Opţiuni punct focalizare, 0 Opţiuni punct focalizare).
 • Utilizarea selectorului principal de comandă pentru a alege modul zonă AF, consultați A > setările personalizate f4 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec. (0 Personaliz. selectoare com.).
 • Opţiunile de focalizare automată disponibile în vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării unui film, consultați „Alegerea unui mod zonă AF” (0 Alegerea unui mod zonă AF).

Selectarea punctului de focalizare

Aparatul foto focalizează utilizând 153 de puncte de focalizare, dintre acestea cele 55 prezentate în imagine pot fi selectate manual, permiţând compunerea fotografiilor cu subiectul principal poziţionat aproape oriunde în cadru. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege punctul de focalizare (în zonă AF grup puteţi urma aceşti paşi pentru a alege un grup de puncte de focalizare).

 1. Rotiţi blocarea selectorului de focalizare la I.

  Aceasta permite folosirea selectorului multiplu pentru a selecta punctul de focalizare.

  Blocare selector focalizare

 2. Selectaţi punctul de focalizare.

  Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta punctul de focalizare în vizor în timp ce exponometrele sunt activate.

  Punctul de focalizare central poate fi selectat apăsând centrul selectorului multiplu.

  Blocarea selectorului de focalizare poate fi rotită în poziţia blocat (L) după selecţie pentru a preveni schimbarea punctului de focalizare selectat când este apăsat selectorul multiplu.

Selectorul secundar

Selectorul secundar poate fi folosit în locul selectorului multiplu pentru a selecta punctul de focalizare. Funcţiile focalizare şi expunere se blochează în timp ce selectorul secundar este apăsat (0 Blocare focalizare, Blocare expunere automată (AE)). Folosiţi selectorul secundar aşa cum se arată în imagine; este posibil ca apăsarea pe laterale să nu aibă efectul scontat. Aveţi grijă să nu vă băgaţi degetele sau unghiile în ochi când folosiţi selectorul secundar.

Selector secundar

Zonă AF automată

Punctul de focalizare pentru zonă AF automată este selectat automat; selectarea manuală a punctului de focalizare nu este disponibilă.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Alegerea numărului de puncte de focalizare care pot fi selectate folosind selectorul multiplu, consultaţi A > setarea personalizată a6 (Număr de puncte focalizare, 0 Număr de puncte focalizare).
 • Alegerea unor puncte de focalizare şi/sau moduri zonă AF separate pentru orientările pe verticală și pe orizontală, consultaţi A > setarea personalizată a7 (Stocare după orientare, 0 Stocare după orientare).
 • Setarea selectării punctului de focalizare la „înconjurare”, consultaţi A > setarea personalizată a11 (Înconjurare puncte focaliz., 0 Înconjurare puncte focaliz.).
 • Alegerea momentului când punctul de focalizare este iluminat, consultaţi A > setarea personalizată a12 (Opţiuni punct focalizare, 0 Opţiuni punct focalizare).
 • Schimbarea rolului jucat de selectorul secundar, consultaţi A > setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat) > Selector secundar (0 Asociere control personalizat) şi Centru selector secundar (0 Asociere control personalizat).
 • Schimbarea rolului butonului central al selectorului multiplu, consultaţi A > setarea personalizată f2 (Buton central sel. multiplu, 0 Buton central sel. multiplu).

Blocare focalizare

Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza pe un subiect ce nu se va afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată), poate fi folosită şi blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după focalizarea pe un alt obiect aflat la aceeaşi distanţă ca și subiectul original. Blocarea focalizării este mai eficientă când este selectată o opţiune diferită de zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 Mod zonă AF).

 1. Focalizaţi.

  Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a iniţia focalizarea. Verificaţi ca indicatorul imagine focalizată (I) să apară în vizor.

 2. Blocaţi focalizarea.

  Mod focalizare AF-C (0 Mod focalizare automată): Cu butonul de declanşare apăsat la jumătate (), apăsaţi centrul selectorului secundar () pentru a bloca atât focalizarea, cât şi expunerea (în vizor va fi afişată o pictogramă AE-L). Focalizarea va rămâne blocată cât timp centrul selectorului secundar este apăsat, chiar dacă ulterior ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare.

  Buton declanşare

  Selector secundar

  Mod focalizare AF-S: Focalizarea se blochează automat atunci când apare indicatorul imagine focalizată (I) şi rămâne blocată până când ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare. Focalizarea poate fi blocată şi prin apăsarea centrului selectorului secundar (a se vedea mai sus).

 3. Recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.

  Focalizarea va rămâne blocată între fotografii dacă ţineţi butonul de declanşare apăsat la jumătate (AF-S) sau dacă ţineţi centrul selectorului secundar apăsat, permiţând efectuarea mai multor fotografii în succesiune la aceeaşi setare a focalizării.

Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din nou la noua distanţă.

Blocarea focalizării cu butonul AF-ON

În timpul fotografierii prin vizor, focalizarea poate fi blocată folosind butonul AF-ON în locul butonului de declanşare (0 Butonul AF-ON). Dacă este selectată Numai AF-ON pentru setarea personalizată a8 (Activare AF, 0 Activare AF), aparatul foto nu va focaliza când butonul de declanşare este apăsat la jumătate; în schimb, aparatul foto va focaliza când este apăsat butonul AF-ON, moment în care focalizarea se va bloca şi va rămâne blocată până când butonul AF-ON este apăsat din nou.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind folosirea butonului de declanșare pentru blocarea expunerii, consultați A > setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 Buton declanşare AE-L).

Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată

Focalizarea automată nu funcţionează bine în condiţiile enumerate mai jos. Este posibil ca declanşarea obturatorului să fie blocată dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii sau este posibil ca indicatorul imagine focalizată (I) să fie afişat şi aparatul foto să emită un bip, permiţând declanşarea obturatorului chiar şi atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, folosiţi focalizarea manuală (0 Focalizare manuală) sau folosiţi blocarea focalizării (0 Blocare focalizare) pentru a focaliza pe un alt subiect la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.

Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.

Exemplu: Subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul.

Punctul de focalizare conţine obiecte aflate la distanţe diferite de aparatul foto.

Exemplu: Subiectul se află în interiorul unei cuşti.

Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate.

Exemplu: Jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.

Punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic.

Exemplu: Subiectul este pe jumătate în umbră.

Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.

Exemplu: În cadrul din spatele subiectului se află o clădire.

Subiectul conţine multe detalii fine.

Exemplu: Un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici sau a căror luminozitate nu variază.