Opțiunea de limbă din meniul setare este evidențiată automat atunci când meniurile sunt afișate pentru prima dată. Alegeți o limbă și setați ceasul intern al aparatului foto.

 1. Porniţi aparatul foto.

  Comutator alimentare

 2. Selectați Limbă (Language) din meniul setare.

  Apăsați butonul G pentru a afișa meniurile aparatului foto, apoi evidențiați Limbă (Language) în meniul setare și apăsați 2. Pentru informații privind utilizarea meniurilor, consultați „Utilizarea meniurilor aparatului foto” (0 Utilizarea meniurilor aparatului foto).

  Buton G

 3. Selectați o limbă.

  Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția limba dorită și apăsați J.

 4. Selectați Fus orar şi dată.

  Selectați Fus orar şi dată și apăsați 2.

 5. Setați fusul orar.

  Selectați Fus orar și apăsați 2. Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția fusul orar local (câmpul UTC arată diferența între fusul orar selectat și Ora universală coordonată sau UTC, în ore) și apăsați J.

 6. Activaţi sau dezactivaţi ora de vară.

  Selectați Timp economisire lumină zi și apăsați 2. Setarea implicită pentru ora de vară este dezactivată; dacă ora de vară este activă în fusul orar local, apăsați 1 pentru a evidenția Activat și apăsați J.

 7. Setați data și ora.

  Selectați Data şi ora și apăsați 2. Apăsați 4 sau 2 pentru a selecta un element, respectiv 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsați J când ceasul este setat la data și ora curente (rețineți că aparatul foto utilizează un ceas în formatul 24 de ore).

 8. Setați formatul datei.

  Selectați Format dată și apăsați 2. Apăsați 1 sau 3 pentru a alege ordinea în care vor fi afișate anul, luna și ziua și apăsați J.

 9. Ieșiți în modul fotografiere.

  Pentru a ieşi în modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

Conectarea la dispozitive inteligente cu SnapBridge

Instalați aplicația SnapBridge pe dispozitivul dumneavoastră inteligent pentru a descărca fotografii de pe aparatul foto sau pentru a comanda aparatul foto de la distanță. Pentru mai multe informații, consultați SnapBridge Ghid de conectare (pentru aparatele foto D-SLR) furnizat.