Pentru a utiliza AWL radio cu unităţi bliţ compatibile, ataşaţi o telecomandă fără fir WR-R10 la aparatul foto și stabiliți o conexiune fără fir între unităţile bliţ şi WR-R10.

Stabilirea unei conexiuni fără fir

Înainte de a utiliza AWL radio, stabiliţi o conexiune fără fir între WR-R10 şi unităţile bliţ cu control la distanţă.

 1. C: Conectaţi telecomanda WR-R10.

  Conectați WR-R10 la aparatul foto. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu WR-R10.

 2. C: Selectaţi AWL radio pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ fără fir din meniul fotografiere.

 3. C: Alegeți un canal.

  Setaţi selectorul de canale al WR-R10 pe canalul dorit.

 4. C: Alegeţi un mod legare.

  Selectaţi Opţiuni telecomandă fără fir (WR) > Mod legare din meniul setare (0 Opţiuni telecomandă fără fir (WR)) şi alegeţi dintre următoarele opţiuni:

  • Împerechere: Aparatul foto se conectează numai la dispozitivele cu care a fost împerecheat în prealabil, împiedicând interferența semnalului de la alte dispozitive din vecinătate. Având în vedere că fiecare dispozitiv trebuie împerecheat separat, se recomandă folosirea PIN în cazul conectării la un număr mare de dispozitive.
  • PIN: Comunicarea este împărțită între toate dispozitivele cu același PIN format din patru cifre, ceea ce face ca aceasta să fie o alegere bună pentru fotografierea cu un număr mare de dispozitive cu control la distanță. Dacă sunt prezente mai multe aparate foto care au același PIN, unitățile bliţ vor fi controlate doar de aparatul foto care se conectează primul, împiedicând conectarea tuturor celorlalte aparate foto (LED-urile de pe unitățile WR-R10 conectate la aparatele foto afectate vor clipi).

 5. f: Stabiliţi o conexiune fără fir.

  Setaţi unităţile bliţ cu control la distanță în modul telecomandă AWL radio şi setaţi dispozitivele pe canalul pe care l-aţi selectat la pasul 3. După aceea, împerecheaţi fiecare unitate cu control la distanță cu WR-R10 în conformitate cu opţiunea selectată la pasul 4:

  • Împerechere: Iniţiaţi împerecherea de pe unitatea cu control la distanță şi apăsaţi butonul de împerechere al WR-R10. Împerecherea este finalizată atunci când indicatoarele luminoase LINK de pe WR-R10 şi de pe unitatea bliţ clipesc portocaliu şi verde; odată stabilită conexiunea, indicatorul luminos LINK de pe unitatea bliţ cu control la distanță va lumina verde.
  • PIN: Utilizați comenzile de pe unitatea bliț cu control la distanță pentru a introduce PIN-ul selectat la pasul 4. Indicatorul luminos LINK al unităţii cu control la distanță va lumina verde după stabilirea conexiunii.
 6. f: Asigurați-vă că indicatoarele luminoase bliț pregătit sunt aprinse pentru toate unitățile bliţ.

  În AWL radio, indicatorul bliţ pregătit se va aprinde în vizorul aparatului foto sau pe afişajul informaţiilor despre bliţ atunci când unităţile bliţ sunt pregătite.

Telecomanda fără fir WR-R10

Când se foloseşte telecomanda WR-R10 este necesar un adaptor WR-A10. Asiguraţi-vă că actualizaţi firmware-ul pentru WR-R10 la versiunea 3.0 sau ulterioară; pentru informaţii privind actualizările, consultaţi site-ul Nikon pentru zona dumneavoastră.

Afișarea unităților bliţ cu control la distanță

Pentru a vizualiza unităţile bliţ controlate curent folosind AWL radio, selectaţi Control bliţ > Info. bliţ cu control la dist. radio din meniul fotografiere. Identificatorul („numele bliţului cu control la distanţă”) pentru fiecare unitate poate fi modificat folosind comenzile unităţii bliţ.

Unitate bliţ conectată

Grup Indicator bliţ pregătit

Reconectarea

Cât timp canalul, modul legare şi celelalte setări rămân neschimbate, WR-R10 se va conecta automat la unităţile bliţ împerecheate anterior atunci când selectaţi modul telecomandă, iar paşii 3–5 pot fi săriţi. Indicatorul luminos LINK al unităţii bliţ luminează verde când s-a stabilit conexiunea.

Reglarea setărilor bliţului

După ce aţi selectat AWL radio pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ fără fir din meniul fotografiere, selectaţi Bliţuri în grup, Control rapid fără fir sau Repetare la distanţă pentru Control bliţ de la distanţă şi reglaţi setările conform descrierii de mai jos.

Bliţuri în grup

Selectaţi această opţiune pentru a regla setările separat pentru fiecare grup.

 1. C: Selectaţi Bliţuri în grup pentru Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul fotografiere.

 2. C: Selectaţi Opţiuni bliţuri în grup.

  Evidenţiaţi Opţiuni bliţuri în grup pe afişajul control bliţ şi apăsaţi 2.

 3. C: Alegeţi modul de control al bliţului.

  Alegeţi modul de control al bliţului şi nivelul bliţului pentru bliţul principal şi unităţile bliţ din fiecare grup:

  • TTL: Control bliţ i-TTL.
  • qA: Diafragmă automată (disponibilă numai cu unităţi bliţ compatibile).
  • M: Alegeţi manual nivelul bliţului.
  • – – (dezactivat): Unităţile nu se declanşează şi nivelul bliţului nu poate fi reglat.

 4. f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.

  Alegeţi un grup (A–F) pentru fiecare dintre unităţile bliţ cu control la distanţă. Bliţul principal poate controla până la 18 unităţi bliţ în orice combinaţie.

 5. C/f: Compuneţi fotografia.

  Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ. După aranjarea unităţilor bliţ, apăsaţi butonul i pe afişajul informaţiilor despre bliţ (0 Modificarea setărilor bliţului) şi selectați M Testare bliţ pentru a declanșa unitățile în scopul testării și pentru a vă asigura că acestea funcţionează normal.

 6. C: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.

Control rapid fără fir

Selectaţi această opţiune pentru a controla compensarea generală a bliţului pentru grupurile A şi B şi echilibrul relativ dintre acestea, în timp ce setaţi manual puterea pentru grupul C.

 1. C: Selectaţi Control rapid fără fir pentru Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul fotografiere.

 2. C: Selectaţi Opţiuni control rapid fără fir.

  Evidenţiaţi Opţiuni control rapid fără fir pe afişajul control bliţ şi apăsaţi 2.

 3. C: Reglaţi setările bliţului.

  Alegeţi echilibrul între grupurile A şi B.

  Reglaţi compensarea bliţului pentru grupurile A şi B.

  Alegeţi un mod control bliţ şi un nivel pentru bliţ pentru unităţile din grupul C:

  • M: Alegeţi manual nivelul bliţului.
  • – –: Unităţile din grupul C nu se declanşează.

 4. f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.

  Alegeţi un grup (A, B sau C). Bliţul principal poate controla până la 18 unităţi bliţ în orice combinaţie.

 5. C/f: Compuneţi fotografia.

  Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ. După aranjarea unităţilor bliţ, apăsaţi butonul i pe afişajul informaţiilor despre bliţ (0 Modificarea setărilor bliţului) şi selectați M Testare bliţ pentru a declanșa unitățile în scopul testării și pentru a vă asigura că acestea funcţionează normal.

 6. C: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.

Repetare la distanţă

Când este selectată această opţiune, unităţile bliţ se declanşează în mod repetat cât timp obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.

 1. C: Selectaţi Repetare la distanţă pentru Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul fotografiere.

 2. C: Selectaţi Opţiuni repetare la distanţă.

  Evidenţiaţi Opţiuni repetare la distanţă în meniul afişajului control bliţ şi apăsaţi 2.

 3. C: Reglaţi setările bliţului.

  Alegeţi nivelul bliţului (Ieşire), numărul maxim de declanşări ale unităţilor bliţ (Ori) şi numărul de declanşări ale unităţilor bliţ într-o secundă (Frecvenţă).

  Activaţi sau dezactivaţi grupurile selectate. Selectaţi ON (ACTIVAT) pentru a activa grupul selectat, respectiv – – pentru a dezactiva grupul selectat.

 4. f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.

  Alegeţi un grup (A–F) pentru fiecare dintre unităţile bliţ cu control la distanţă. Bliţul principal poate controla până la 18 unităţi bliţ în orice combinaţie.

 5. C/f: Compuneţi fotografia.

  Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ. După aranjarea unităţilor bliţ, apăsaţi butonul i pe afişajul informaţiilor despre bliţ (0 Modificarea setărilor bliţului) şi selectați M Testare bliţ pentru a declanșa unitățile în scopul testării și pentru a vă asigura că acestea funcţionează normal.

 6. C: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.

Adăugarea unei unități bliţ pe cuplă

Unităţile bliţ controlate prin radio pot fi combinate cu oricare dintre următoarele unităţi bliţ montate pe cupla pentru accesorii a aparatului foto:

 • SB-5000: Înainte de a ataşa unitatea bliţ, setaţi-o la modul bliţ principal controlat prin radio (va apărea o pictogramă d în colţul stânga sus al afişajului) şi alegeţi modul control bliţ grup sau repetare la distanţă. După ataşarea unităţii, setările pot fi reglate folosind comenzile de pe unitatea bliţ sau opţiunile enumerate în meniurile aparatului foto la Opţiuni bliţuri în grup > Bliţ principal sau la „M” din afişajul Opţiuni repetare la distanţă.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Configuraţi bliţul pentru folosire independentă şi utilizaţi comenzile de pe unitatea bliţ pentru a regla setările bliţului.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Montaţi unitatea pe aparatul foto şi reglaţi setările folosind opţiunea aparatului foto Opţiuni bliţuri în grup > Bliţ principal.