Compensarea bliţului poate fi folosită pentru a regla nivelul pentru bliţul principal şi pentru unitățile bliț cu control la distanţă cu valori cuprinse între −3 și +1 EV în paşi de 1/3 EV. Pentru a alege o valoare pentru compensarea bliţului, apăsaţi butonul W (M) şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control.

Buton W (M)

Selector secundar de comandă

±0 EV (buton W/M apăsat)

-0,3 EV

+1,0 EV

Când blițul principal sau un bliț cu comandă la distanță este setat la TTL sau la qA și compensarea blițului este setată la o valoare diferită de ±0,0, pe panoul de control și în vizor va fi afișată o pictogramă Y, iar valoarea curentă pentru compensarea blițului va putea fi văzută prin apăsarea W (M). Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării bliţului la ±0,0. Compensarea bliţului nu se resetează când aparatul foto este oprit.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea mărimii treptelor disponibile pentru compensarea blițului, consultaţi A > setarea personalizată b3 (Valoare stop comp. exp./bliţ, 0 b3: Valoare stop comp. exp./bliţ).
  • Alegerea aplicării compensării bliţului pe lângă compensarea expunerii atunci când este folosit bliţul, consultaţi A > setarea personalizată e3 (Comp. expunere pentru bliţ, 0 e3: Comp. expunere pentru bliţ).