Atingeţi monitorul pentru a focaliza şi ridicaţi degetul pentru a face fotografia.

Atingeţi pictograma indicată în imagine pentru a alege operaţia realizată prin atingerea monitorului în modul fotografiere. Alegeţi dintre următoarele opţiuni:

Pentru informații privind focalizarea în fotografierea la atingere, consultați „Focalizare automată” (0 Focalizare automată).

Realizarea fotografiilor folosind opţiunile fotografierii la atingere

Butonul de declanşare poate fi folosit pentru a focaliza şi a fotografia chiar şi atunci când este afişată pictograma W pentru a indica faptul că declanșarea la atingere este activată. Folosiţi butonul de declanşare pentru a face fotografii în modul declanşare continuă (0 Alegerea unui mod de declanşare) şi în timpul înregistrării filmelor. Opţiunile fotografierii la atingere pot fi folosite numai pentru a face fotografii una câte una în modul declanşare continuă şi nu pot fi folosite pentru a face fotografii în timpul înregistrării filmelor.

Ecranul tactil nu poate fi folosit pentru a poziţiona punctul de focalizare atunci când blocarea selectorului de focalizare este în poziţia L (blocat) (0 Selectarea punctului de focalizare), dar poate fi folosit în continuare pentru a selecta subiectul când este selectată AF prioritate faţă pentru modul zonă AF (0 Alegerea unui mod zonă AF).

În modul autodeclanşator (0 Mod autodeclanşator (E)), focalizarea se blochează pe subiectul selectat atunci când atingeţi monitorul, iar temporizatorul porneşte când ridicaţi degetul de pe ecran. La setări implicite, obturatorul se declanşează la aproximativ 10 s după pornirea temporizatorului; întârzierea şi numărul de fotografii pot fi modificate folosind setarea personalizată c3 (Autodeclanşator, 0 Autodeclanşator). Dacă opţiunea selectată pentru Număr de fotografii este mai mare de 1, aparatul foto va face automat fotografii una după alta până când se înregistrează numărul selectat de fotografii.

Fotografierea în vizualizare în timp real

Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile sau cu expunerea, închideţi obturatorul ocularului vizorului (0 Închideţi obturatorul ocularului vizorului).

Cu toate că nu vor apărea în imaginea finală, marginile neregulate, franjurii de culoare, efectul moire şi petele luminoase pot apărea pe monitor, în timp ce zone sau benzi luminoase pot apărea în unele locuri cu indicatoare care clipesc şi alte surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este luminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată. În plus, pot apărea distorsiuni cu subiectele în mișcare, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează pe orizontală cu viteză mare prin cadru. Clipirea sau benzile, vizibile pe monitor la lumina lămpilor fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu, pot fi reduse utilizând opţiunea Reducerea efectului de clipire din meniul filmare (0 Reducerea efectului de clipire), deşi acestea pot fi încă vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere. Atunci când fotografiaţi în vizualizarea în timp real, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto.

Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 Temporizator standby), temporizatorul standby nu se va opri în timpul fotografierii.

Bipuri în cursul vizualizării în timp real

Este posibil să se audă un bip dacă reglați diafragma sau dacă folosiți selectorul vizualizare în timp real în cursul vizualizării în timp real.