Opţiunile enumerate mai jos pot fi accesate prin apăsarea butonului i în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real. Folosiți ecranul tactil sau navigați prin meniuri folosind selectorul multiplu și butonul J, apăsând 1 sau 3 petru a evidenția elemente, 2 pentru a vizualiza opțiuni și J pentru a selecta opțiunea evidențiată și a reveni la meniul butonului i. Pentru a ieşi în afişajul fotografiere, apăsaţi din nou butonul i.

Buton i

Zoom cu afişare pe ecran divizat

Selectarea Zoom cu afişare pe ecran divizat din meniul butonului i în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real împarte afişajul în două casete care prezintă zone separate ale cadrului, una lângă alta la un raport de mărire ridicat. Poziţiile zonelor mărite sunt prezentate în fereastra de navigare.

Fereastră navigare

Utilizaţi butoanele X şi W (M) pentru a mări şi pentru a micşora sau utilizaţi butonul L (Z/Q) pentru a selecta o casetă şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a derula zona selectată spre stânga sau spre dreapta. Apăsarea 1 sau 3 derulează ambele zone, simultan, în sus sau în jos. Pentru a focaliza pe subiectul din centrul zonei selectate, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Pentru a ieşi din afişarea pe ecran divizat, apăsaţi butonul i.

Zonă focalizată

Fotografiere cu vizualizare în timp real fără sunet

Pentru a elimina sunetele produse de obturator în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real, apăsați butonul i și selectați Activată (Mod 1) sau Activată (Mod 2) pentru Fot. cu viz. în timp real fără sunet.

Fotografiere cu vizualizare în timp real fără sunet

Fotografierea cu expunere multiplă (0 Expunere multiplă) și reducerea zgomotului la expunere îndelungată sunt dezactivate (0 Reducere zgomot exp. lungă) şi bliţul nu poate fi folosit. În modurile de declanșare continuă, focalizarea și expunerea sunt fixate la valorile primei fotografii din fiecare serie. Pe monitor și în fotografii poate fi vizibilă clipire sau benzi la lumina lămpilor fluorescente, cu vapori de mercur sau cu sodiu (pentru informații privind reducerea efectului de clipire și a benzilor, consultați secțiunea din meniul filmare aferentă opțiunii Reducerea efectului de clipire, 0 Reducerea efectului de clipire), în timp ce subiectele în mișcare pot apărea distorsionate, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează pe orizontală, cu viteză mare, prin cadru. De asemenea, pot apărea margini neregulate, franjuri de culoare, efect moire şi pete luminoase. Pot apărea zone sau benzi luminoase în scenele luminate de indicatoare care clipesc şi de alte surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată.

În locul numărului de expuneri rămase va fi indicată perioada de timp disponibilă în care puteți continua să fotografiați.

Fotografierea cu vizualizare în timp real fără sunet poate fi activată sau dezactivată și prin folosirea opțiunii Fot. cu viz. în timp real fără sunet din meniul fotografiere (0 Fot. cu viz. în timp real fără sunet).

Sunetele aparatului foto

Este posibil să se audă sunetul făcut de aparatul foto la focalizare, ca de altfel și sunetul produs de mecanismul diafragmei atunci când reglați diafragma în modul A sau M sau când faceți fotografii în modul P sau S.

Setarea personalizată d11

Dacă este selectată opțiunea Activată pentru setarea personalizată d11 (Viz. în timp real în mod continuu, 0 Viz. în timp real în mod continuu) atunci când se alege Activată (Mod 1) pentru Fot. cu viz. în timp real fără sunet, monitorul se va stinge pentru scurt timp la declanșarea obturatorului și apoi se va aprinde din nou pentru a afișa fotografia. Atunci când este selectat Activată (Mod 2), fotografiile nu vor fi afișate pe măsură ce sunt realizate; în schimb, atunci când se face o fotografie, pe monitor va apărea o pictogramă C (în timpul fotografierii în serie, pictograma va clipi).

„Activată (Mod 2)”

Când este selectată opțiunea Activată (Mod 2) pot fi reglate următoarele setări ale expunerii:

  Diafragmă Timp de expunere Sensibilitate ISO 3
P, S 1
A
M 2

Expunerea pentru modul S este echivalentă cu cea pentru modul P.

Alegeți dintre timpi de expunere cuprinși între 1/30 s și 1/8000 s.

În modul M, sensibilitatea ISO poate fi setată manual la valori cuprinse între Lo 1 și 25600 sau poate fi ajustată automat de aparatul foto. În alte moduri de expunere, sensibilitatea ISO este ajustată automat de aparatul foto.

Compensarea expunerii poate fi folosită pentru modificarea expunerii cu până la ±3 EV. Expunerea poate fi previzualizată pe monitor. Apăsarea J va afișa un indicator al expunerii (0 Indicatori expunere) care va indica diferența între valoarea expunerii selectate și a celei măsurate; pentru a ascunde indicatorul, apăsați J din nou.

Opțiunea Activată (Mod 2) nu poate fi combinată cu unele funcții ale aparatului foto, inclusiv cu program flexibil (0 Program flexibil), bracketing (0 Bracketing), D-Lighting activ (0 D-Lighting activ), HDR (high dynamic range; 0 High Dynamic Range (HDR)), control vignetare (0 Control vignetare), control automat al distorsiunilor (0 Control automat al distors.), mod întârziere expunere (0 Mod întârziere expunere) și parametrul Picture Control Claritate (0 Setări Picture Control). Dacă este selectat Fanta pr. RAW - Fanta sec. JPEG pentru Funcţia fantei secundare din meniul fotografiere, imaginile JPEG vor fi înregistrate pe cardurile din ambele fante.

„Activată (Mod 2)” și informații despre fotografie

Informațiile despre fotografie pentru fotografiile realizate când este selectat Activată (Mod 2) pentru Fot. cu viz. în timp real fără sunet și balansul de alb este setat la v (automat) nu includ temperatura culorii (0 Date fotografiere).

Digitizor negative

Pentru a înregistra copii pozitive ale negativelor filmelor, apăsați butonul i și selectați Negative color sau Negative monocrome pentru Digitizor negative.

 1. Amplasați negativele în fața unui fundal alb sau gri fără caracteristici.

  Recomandăm folosirea unui obiectiv AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED sau a unui alt obiectiv micro și fie a luminii naturale, fie a unei surse de lumină artificială cu un Ra (indice de redare a culorilor) mare, cum ar fi o unitate luminoasă sau o lampă fluorescentă cu indice de redare a culorilor mare.

 2. În vizualizarea în timp real, apăsați butonul i, evidențiați Digitizor negative și apăsați 2.

  Culorile de pe afișaj vor fi inversate. Modul bliț este setat automat la s; pentru a folosi blițul, alegeți un alt mod bliț.

 3. Alegeți tipul de film.

  Evidențiați Negative color sau Negative monocrome și apăsați J.

 4. Compuneți fotografia pentru a captura un cadru al negativului filmului.

 5. Reglați expunerea.

  Apăsați J pentru a afișa opțiunile de reglare a luminozității și apăsați 1 sau 3 pentru a regla expunerea. Pentru a vizualiza subiectul la un raport de mărire mai mare, apăsați X (0 Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real). Apăsați J pentru a continua.

 6. Faceţi fotografia.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face fotografia și pentru a o salva în format JPEG.

Digitizor negative

Nu sunt disponibile opțiuni pentru corectarea prafului, zgârieturilor sau a culorilor neuniforme datorate filmului decolorat. Fotografiile sunt salvate în format JPEG indiferent de opțiunea selectată pentru calitatea imaginii; fotografiile realizate când este selectată o opțiune JPEG vor fi salvate la setarea aleasă, în timp ce fotografiile realizate cu selectarea NEF (RAW) sau TIFF (RGB) vor fi salvate în formatul JPEG fine. Unele elemente și funcții din meniu, inclusiv bracketing și comutare focalizare, nu sunt disponibile. Modul expunere este setat la A și nu poate fi modificat.