Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto. în meniul fotografiere, sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută la valoarea selectată de utilizator (sensibilitatea ISO este reglată în mod corespunzător când este folosit bliţul).

 1. Selectaţi Control sensibilitate ISO auto.

  Selectaţi Setări sensibilitate ISO din meniul fotografiere, evidenţiaţi Control sensibilitate ISO auto. şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi Activat.

  Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (dacă este selectat Dezactivat, sensibilitatea ISO va rămâne fixată la valoarea selectată de utilizator).

 3. Reglaţi setările.

  Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO automată poate fi selectată folosind Sensibilitate maximă (valoarea minimă pentru sensibilitatea ISO automată este setată automat la ISO 64; reţineţi că dacă sensibilitatea ISO selectată de utilizator este mai mare decât cea selectată pentru Sensibilitate maximă, în locul acesteia va fi utilizată valoarea selectată de către utilizator). În modurile de expunere P şi A, sensibilitatea va fi reglată numai dacă s-ar produce subexpunere la timpul de expunere selectat pentru Timp expunere maxim (1/4000–30 s sau Automat; în modurile S şi M, sensibilitatea ISO va fi reglată pentru expunere optimă la timpul de expunere selectat de utilizator). Dacă este selectat Automat, aparatul foto va alege timpul de expunere maxim bazat pe distanţa focală a obiectivului; alegerea unor timpi de expunere mai scurți la fotografierea subiectelor care se deplasează rapid va reduce estomparea. Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt finalizate.

  Pentru a alege sensibilitatea ISO maximă pentru fotografiile realizate cu folosirea unei unități de bliţ opţionale, utilizaţi Sensibilitate maximă cu M. Selectarea La fel ca în mod fără bliţ setează sensibilitatea ISO maximă pentru fotografierea cu bliţ la valoarea selectată în acel moment pentru Sensibilitate maximă.

Când este selectat Activat, vizorul şi panoul de control afişează ISO AUTO. Când sensibilitatea este modificată de la valoarea selectată de utilizator, aceşti indicatori clipesc şi valoarea modificată este afişată în vizor şi pe panoul de control.

Timp expunere maxim

Selecţia automată a timpului de expunere poate fi reglată fin prin evidenţierea Automat şi apăsarea 2: de exemplu, valorile mai mici decât cele selectate de obicei automat pot fi utilizate cu obiective telefotografice pentru a reduce estomparea. Reţineţi totuşi că Automat funcţionează numai cu obiective CPU; dacă este folosit un obiectiv non-CPU fără date obiectiv, timpul de expunere maxim este fixat la 1/30 s. Timpii de expunere pot depăşi maximul selectat dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută cu sensibilitatea ISO aleasă pentru Sensibilitate maximă.

Activarea şi dezactivarea controlului sensibilităţii ISO automat

Puteţi activa sau dezactiva controlul sensibilităţii ISO automat prin apăsarea butonului S (Q) şi rotirea selectorului secundar de comandă. Panoul de control şi vizorul afişează pictograma ISO AUTO atunci când controlul sensibilităţii ISO automat este activat şi pictograma ISO atunci când acesta este dezactivat.

Control sensibilitate ISO auto.

Când este utilizat un bliţ, timpul de expunere maxim va fi setat la valoarea selectată pentru Timp expunere maxim cu excepţia cazului în care această valoare este mai mică decât setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 Timp sincronizare bliţ) sau mai mare decât setarea personalizată e2 (Timp expunere cu bliţ, 0 Timp expunere cu bliţ), situaţie în care va fi folosită în schimb valoarea selectată pentru setarea personalizată e2. Reţineţi că sensibilitatea ISO poate fi ridicată automat când controlul sensibilităţii ISO automat este folosit în combinaţie cu modurile bliţ cu sincronizare lentă (disponibile cu unităţile de bliţ opţionale compatibile), existând posibilitatea să împiedice aparatul foto să selecteze timpi de expunere lungi.

Consultaţi de asemenea

Pentru informaţii privind alegerea referinţei utilizate pentru setarea expunerii atunci când este folosit un bliţ cu controlul sensibilităţii ISO automat, consultaţi A > setarea personalizată e4 (Control sensib. ISO auto. M, 0 Control sensib. ISO auto. M).