Pentru a afişa meniul filmare, apăsaţi G şi selectaţi fila 1 (meniu filmare).

Buton G

Consultaţi de asemenea

Pentru setările implicite ale meniului, consultați „Setările implicite ale meniului filmare” (0 Setările implicite ale meniului filmare).