MB-D18 acceptă un acumulator EN-EL15a sau EN-EL18c sau opt acumulatori/baterii AA (alcaline, Ni-MH sau cu litiu) și este prevăzut cu comenzi pentru realizarea fotografiilor în orientarea „pe înalt” (portret): buton de declanșare, butoane AF-ON și Fn, un selector multiplu și selectoare de comandă principal și secundar.

Componentele MB-D18

1 Suport capac contacte
2 Buton AF-ON
3 Selector principal de comandă
4 Selector multiplu
5 Rotiță fixare
6 Suport capac conector alimentare
7 Capac locaş acumulator
8 Locaș acumulator/baterie
9 Zăvor locaş acumulator/baterie
10 Contacte alimentare/semnal
11 Capac contacte
12 Șurub montare
13 Buton Fn
14 Buton declanşare
15 Siguranță pentru comenzi
16 Selector secundar de comandă
17 Montură trepied

18 Suport MS-D12EN pentru acumulatori EN-EL15a *
19 Terminale alimentare
20 Terminale alimentare (suport acumulatori/baterii MS-D12EN)
21 Suport MS-D12 pentru acumulatori/baterii AA
22 Terminale alimentare (suport acumulatori/baterii MS-D12)

La livrare, suportul MS-D12EN este inserat în gripul MB-D18.

Utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică și a unui conector de alimentare

Adaptorul la rețeaua electrică EH-5c/EH-5b și conectorul de alimentare EP-5B, opționale, pot fi folosite împreună cu gripul MB-D18 pentru a oferi o sursă de alimentare fiabilă atunci când aparatul foto este utilizat pentru perioade îndelungate (0 Conectorul de alimentare EP-5B). Introduceți conectorul de alimentare EP-5B în suportul pentru acumulator MS-D12EN și conectați adaptorul la reţeaua electrică.

Butonul de declanșare, selectorul multiplu și selectoarele de comandă

Aceste comenzi îndeplinesc aceleași funcții ca și comenzile similare de pe corpul aparatului foto, cu excepția faptului că, indiferent de opțiunea aleasă pentru setarea personalizată f5 (Selector multiplu, 0 Selector multiplu), selectorul multiplu al gripului MB-D18 nu poate fi folosit pentru a porni temporizatorul standby.

Buton declanşare

Selector secundar de comandă

Selector multiplu

Selector principal de comandă

Butoanele Fn și AF-ON

Funcțiile îndeplinite de aceste comenzi pot fi selectate folosind setarea personalizată f10 (Asociere butoane MB-D18, 0 Asociere butoane MB-D18).

Buton Fn

Buton AF-ON

Siguranța pentru comenzi a gripului MB-D18

Siguranța pentru comenzi blochează comenzile de pe gripul MB-D18 pentru a preveni acționarea accidentală. Înainte de a folosi aceste comenzi pentru a fotografia în orientarea „pe înalt” (portret), deblocați dispozitivul de blocare așa cum se arată în imagine. Siguranța pentru comenzi nu este un comutator de alimentare. Folosiți comutatorul de alimentare al aparatului foto pentru a porni și a opri aparatul foto.

Blocat

Deblocat

Utilizarea gripului

Atașarea gripului

Înainte de a atașa gripul, asigurați-vă că aparatul foto este oprit și că siguranța pentru comenzi a gripului MB-D18 este în poziția L.

 1. Scoateți capacul contactelor de pe grip.

 2. Contactele pentru gripul MB-D18 se află pe baza aparatului foto, unde sunt protejate de un capac pentru contacte. Scoateți capacul contactelor () și introduceți-l în suportul pentru capacul contactelor de pe gripul MB-D18 ().

 3. Poziționați gripul MB-D18, menținând șurubul de montare al MB-D18 () aliniat cu montura pentru trepied a aparatului foto () și înșurubați rotița de fixare rotind-o în direcția indicată de săgeata LOCK (FIXARE).

  Nu este necesar să scoateți acumulatorul din aparatul foto înainte de conectarea gripului MB-D18. La setări implicite, acumulatorul introdus în aparatul foto va fi utilizat numai după ce acumulatorul/bateria din gripul MB-D18 s-a consumat. Pentru a modifica ordinea de utilizare a acumulatorilor/bateriilor, poate fi folosită opțiunea Ordine baterii din meniul setare al aparatului foto.

Atașarea gripului

Asigurați-vă că puneți capacul pentru contacte al aparatului foto în suportul pentru capacul contactelor și că țineți capacul contactelor gripului MB-D18 într-un loc sigur pentru a preveni pierderea acestuia. Sunt necesare un distanțier cu burduf PB-6D și un inel cu extindere automată PK-13 atunci când se folosește accesoriul de focalizare cu burduf PB-6 împreună cu gripul MB-D18.

Scoaterea gripului

Pentru a scoate gripul MB-D18, opriți aparatul foto și treceți siguranța pentru comenzi de pe gripul MB-D18 pe L, apoi deșurubați rotița de fixare rotind-o în direcția opusă celei indicate de săgeata LOCK (FIXARE) și scoateți gripul MB-D18.

Introducerea acumulatorilor/bateriilor

Gripul MB-D18 poate fi utilizat cu un acumulator EN-EL15a sau EN-EL18c sau cu opt acumulatori/baterii AA. Înainte de a introduce acumulatorii/bateriile, asigurați-vă că aparatul foto este oprit și că siguranța pentru comenzi a gripului MB-D18 este în poziția L.

 1. Deblocați gripul MB-D18 rotind zăvorul locașului pentru acumulator/baterii la A și scoateți suportul pentru acumulator/baterii.

 2. Pregătiți acumulatorii/bateriile conform descrierii de mai jos.

  EN-EL15a: Potriviți crestăturile de pe acumulator cu proeminențele de pe suportul MS-D12EN, introduceți acumulatorul cu săgeata (E) de pe acesta îndreptată spre terminalele suportului pentru acumulator (). Apăsați acumulatorul ușor în jos și deplasați-l în direcția săgeții până când terminalele de alimentare se fixează cu un clic pe poziție ().

  EN-EL18c: Dacă butonul de eliberare a acumulatorului de pe capacul locașului acumulatorului BL-5, opțional, este poziționat astfel încât săgeata G este vizibilă, deplasați butonul de eliberare a acumulatorului pentru a acoperi săgeata (). Introduceți cele două proeminențe de pe acumulator în fantele aferente de pe BL-5 () și asigurați-vă că butonul de eliberare a acumulatorului a fost deplasat într-o parte pentru a se putea vedea săgeata ().

  Buton de eliberare a acumulatorului

  Baterii/acumulatori AA: Introduceți opt baterii/acumulatori AA în suportul pentru baterii/acumulatori MS-D12 așa cum se arată în imagine, asigurându-vă că bateriile/acumulatorii sunt în orientarea corectă.

 3. Introduceți suportul pentru acumulatori/baterii sau acumulatorul EN-EL18c în gripul MB-D18 și închideți capacul locașului pentru acumulatori/baterii. Asigurați-vă că suportul sau acumulatorul este introdus înainte de închiderea zăvorului; alimentarea va funcționa numai în cazul în care capacul este bine închis.

 4. Porniți aparatul foto și verificați nivelul acumulatorului pe panoul de control sau în vizor (0 Nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase). Dacă aparatul foto nu pornește, verificați ca acumulatorul/bateria să fie introdusă corect.

  Potriviți opțiunea selectată pentru Tip baterie MB-D18 în meniul setare cu tipul de acumulator/baterie introdus în grip (0 Tip baterie MB-D18). Informațiile privind acumulatorii/bateriile se afișează prin selectarea Info acumulator în meniul setare (0 Info acumulator).

Conectorul de alimentare EP-5B

Când folosiți conectorul de alimentare EP-5B, introduceți-l în suportul MS-D12EN cu săgeata (E) de pe conector îndreptată spre terminalele de alimentare ale suportului pentru acumulator (). Apăsați conectorul ușor în jos și deplasați-l în direcția săgeții până când terminalele de alimentare se fixează cu un clic pe poziție (). Deschideți capacul conectorului de alimentare și treceți cablul de alimentare EP-5B pin fanta ().

Scoaterea acumulatorilor/bateriilor

Aveți grijă să nu scăpați pe jos acumulatorii/bateriile sau suportul.

 1. Deblocați gripul MB-D18 rotind zăvorul locașului pentru acumulator/baterii la A și scoateți acumulatorul sau suportul pentru acumulator/baterii.

 2. Scoateți acumulatorul sau acumulatorii/bateriile din suport sau din capacul locașului pentru acumulator/baterii BL-5.

  EN-EL15a: În timp ce apăsați butonul PUSH (APĂSARE) al suportului, deplasați acumulatorul spre buton. Acumulatorul poate fi scos așa cum se arată în imagine.

  Procedura de scoatere a conectorului de alimentare EP-5B este aceeași cu cea folosită pentru EN-EL15a.

  EN-EL18c: Deplasați butonul de eliberare a acumulatorului în direcția indicată de săgeata (G) și scoateți BL-5.

  Baterii/acumulatori AA: Scoateți bateriile/acumulatorii așa cum se arată în imagine. Aveți grijă să nu scăpați pe jos acumulatorii/bateriile atunci când le scoateți din suport.

Specificaţii

Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.

Capacitate memorie tampon

Înlocuirea unui acumulator EN-EL15a introdus în gripul opțional MB-D18 cu un acumulator EN-EL18c modifică capacitatea memoriei tampon. Tabelul următor prezintă numărul maxim de expuneri (începând cu septembrie 2017) care pot fi stocate în memoria tampon în modul de declanșare Ch la o sensibilitate ISO de ISO 100 când este introdus un card Sony XQD QD-G64E de 64 GB; capacitatea efectivă variază în funcție de tipul cardului și de condițiile de fotografiere (de exemplu, capacitatea memoriei tampon se poate reduce la calități ale imaginii marcate cu „” sau dacă este activat controlul automat al distorsiunilor).

Zonă imagine FX (36×24) *

Calitate imagine Dimensiune imagine Sursă de alimentare
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
12 biţi
Mare 170 54
Medie 94 40
Mică 56 35
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
14 biţi
Mare 51 29
NEF (RAW),
Comprimat,
12 biţi
Mare 200 56
NEF (RAW),
Comprimat,
14 biţi
Mare 74 31
NEF (RAW),
Necomprimat,
12 biţi
Mare 55 39
NEF (RAW),
Necomprimat,
14 biţi
Mare 29 24
TIFF (RGB) Mare 32 29
Medie 35 28
Mică 39 31
JPEG fine Mare 200 79
Medie 200 86
Mică 200 56
JPEG normal Mare 200 86
Medie 200 92
Mică 200 57
JPEG basic Mare 200 108
Medie 200 102
Mică 200 59

Include imaginile realizate cu obiective non-DX atunci când este selectat Activată pentru Decupare automată DX.

Zonă imagine DX (24 × 16) *

Calitate imagine Dimensiune imagine Sursă de alimentare
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
12 biţi
Mare 200 91
Medie 200 56
Mică 200 54
NEF (RAW),
Comprimat fără pierderi,
14 biţi
Mare 200 45
NEF (RAW),
Comprimat,
12 biţi
Mare 200 102
NEF (RAW),
Comprimat,
14 biţi
Mare 200 48
NEF (RAW),
Necomprimat,
12 biţi
Mare 200 72
NEF (RAW),
Necomprimat,
14 biţi
Mare 200 43
TIFF (RGB) Mare 113 54
Medie 200 71
Mică 200 73
JPEG fine Mare 200 138
Medie 200 152
Mică 200 135
JPEG normal Mare 200 165
Medie 200 158
Mică 200 143
JPEG basic Mare 200 176
Medie 200 166
Mică 200 145

Include imaginile realizate cu obiective DX atunci când este selectat Activată pentru Decupare automată DX.