Pentru a accesa opţiunile de mai jos, apăsaţi butonul i în timpul fotografierii prin vizor. Folosiți ecranul tactil sau navigați prin meniu folosind selectorul multiplu și butonul J, apăsând 1 sau 3 pentru a evidenția elemente și J pentru a vizualiza opțiuni. Pentru a reveni la modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

Buton i