În timpul comutării focalizării, aparatul foto variază automat focalizarea într-o serie de fotografii. Această funcție poate fi utilizată pentru a face fotografii care pot fi copiate ulterior pe un computer și combinate folosind software pentru focus stacking (combinarea mai multor fotografii realizate la focalizări diferite) de la alți producători.

Înainte de fotografiere

Folosiți un obiectiv AF-S sau AF-P. După montarea obiectivului adecvat, rotiți selectorul modului de focalizare la AF și alegeți un mod de declanșare diferit de E. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să alegeți un mod de expunere A sau M astfel încât diafragma să nu se modifice în timpul fotografierii, să reduceți diafragma cu două sau trei stopuri față de valoarea maximă și să dezactivați controlul sensibilităţii ISO automat astfel încât sensibilitatea ISO să nu se modifice în timpul fotografierii. După reglarea setărilor, faceți o fotografie de test și vizualizați rezultatele pe monitor. După reglarea setărilor într-un mod care să vă mulţumească, închideţi obturatorul ocularului vizorului pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea.

Recomandăm utilizarea unui trepied și dezactivarea reducerii vibrațiilor obiectivului (VR). Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă nu sunteţi sigur, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).

Fotografiere cu comutarea focalizării

 1. Selectați Fotograf. cu comutare focalizare.

  Evidenţiaţi Fotograf. cu comutare focalizare în meniul fotografiere şi apăsaţi 2 pentru a afişa opțiunile pentru comutarea focalizării.

 2. Reglaţi setările comutării focalizării.

  Reglați setările pentru comutarea focalizării conform descrierii de mai jos.

  • Pentru a alege numărul de fotografii:

   Evidenţiaţi Nr. de foto. şi apăsaţi 2.

   Alegeţi numărul de fotografii (max. 300) şi apăsaţi J.

   Vă recomandăm să faceți mai multe fotografii decât considerați că veți avea nevoie și să le selectați în timpul focus stacking. Pot fi necesare mai mult de 100 de cadre pentru fotografii ale insectelor sau ale altor obiecte mici, în timp ce pentru a fotografia un peisaj din planul apropiat spre planul îndepărtat cu un obiectiv cu unghi larg pot fi necesare doar câteva.

  • Pentru a alege valoarea modificării distanței de focalizare cu fiecare fotografie:

   Evidențiați Lăţime pas focalizare și apăsați 2.

   Apăsați 4 pentru a reduce lățimea pasului de focalizare, respectiv 2 pentru a o mări. Apăsați J pentru a continua.

   Se recomandă o valoare de 5 sau mai mică întrucât setările mai ridicate cresc riscul ca unele zone să nu fie focalizate atunci când fotografiile sunt combinate (stacked). Înainte de a fotografia, încercați diferite setări.

   Fotografii close-up

   Întrucât profunzimea focalizării se reduce la distanțe de focalizare mici, recomandăm alegerea unor pași de focalizare mai mici și creșterea numărului de fotografii atunci când fotografiați subiecte aflate aproape de aparatul foto.

  • Pentru a alege intervalul între fotografii:

   Evidenţiaţi Interval până la următ. fotografie şi apăsaţi 2.

   Alegeţi numărul de secunde dintre fotografii şi apăsaţi J.

   Selectați 00 pentru a face fotografii la aproximativ 5 fps (modurile de declanșare S, Cl, Ch și Mup) sau 3 fps (modurile de declanșare Q și Qc). Se recomandă o setare de 00 atunci când se fotografiază fără bliț; pentru a asigura expunerea corectă atunci când se folosește un bliț, alegeți un interval suficient de lung pentru a permite blițului să se încarce.

  • Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:

   Evidenţiaţi Uniformizare expunere şi apăsaţi 2.

   Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

   Selectarea Activată permite aparatului foto să regleze expunerea pentru a se potrivi fotografiilor anterioare din alte moduri decât M (reţineţi că uniformizarea expunerii are efect în modul M numai în cazul în care controlul sensibilităţii ISO automat este activat). Schimbările importante în luminozitatea subiectului în timpul fotografierii pot avea ca rezultat variații vizibile ale expunerii, situație în care poate fi necesară micșorarea intervalului dintre fotografii. Se recomandă Dezactivată în cazul în care iluminarea sau alte condiții nu se vor modifica în timpul fotografierii, respectiv Activată atunci când se fotografiază peisaje și în alte situații asemănătoare cu iluminare variabilă.

  • Pentru a activa sau a dezactiva fotografierea fără sunet:

   Evidențiați Fotografiere fără sunet și apăsați 2.

   Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.

   Selectați Activată pentru a reduce zgomotul produs de obturator în timpul fotografierii.

  • Alegerea opțiunilor pentru folderul de începere:

   Evidențiați Dosar stocare începere și apăsați 2.

   Evidențiați opțiuni și apăsați 2 pentru a selecta sau a anula selecția. Apăsați J pentru a continua.

   Selectați Folder nou pentru a crea un folder nou pentru fiecare secvență nouă, respectiv Reset. numerotare fişiere pentru a reseta numerotarea fișierelor la 0001 ori de câte ori se creează un folder nou.

 3. Începeţi fotografierea.

  Evidențiați Pornire și apăsați J. Fotografierea începe după aproximativ 3 s. Aparatul foto realizează fotografii la intervalul selectat, începând de la distanța de focalizare selectată la începerea fotografierii și avansând spre infinit cu mărimea selectată a pasului de focalizare pentru fiecare fotografie. Fotografierea se încheie atunci când s-a realizat numărul selectat de fotografii sau când focalizarea ajunge la infinit. Pentru a încheia fotografierea înainte de realizarea tuturor fotografiilor, selectați Dezactivat pentru Fotograf. cu comutare focalizare din meniul fotografiere sau apăsați butonul de declanșare la jumătate sau apăsați butonul J între fotografii.

În timpul fotografierii

În timpul fotografierii cu comutarea focalizării, pictograma Q va clipi pe panoul de control. Imediat înainte de următoarea fotografie, afișajul timpului de expunere va afișa numărul de fotografii rămase. Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 Temporizator standby), temporizatorul standby nu se va opri în timpul fotografierii.

În timpul fotografierii cu comutarea focalizării pot fi reglate setările, pot fi utilizate meniurile şi pot fi redate fotografiile. Monitorul se va stinge automat timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare fotografie. Reţineţi că modificarea setărilor aparatului foto în timpul fotografierii cu comutarea focalizării este posibil să determine încheierea fotografierii.

Fotografiere cu comutarea focalizării

Dacă folosiți un bliț, alegeți un interval mai lung decât timpul necesar pentru încărcarea blițului. Dacă intervalul este prea scurt, este posibil ca blițul să se declanșeze la o putere mai mică decât cea necesară pentru expunerea completă. Comutarea focalizării este disponibilă numai când este atașat un obiectiv AF-S sau AF-P și nu poate fi utilizată când ceasul intern al aparatului foto nu este setat sau când nu este introdus un card de memorie. Aceasta nu poate fi combinată cu unele funcții ale aparatului foto, printre acestea numărându-se vizualizare în timp real (0 Fotografiere cu vizualizare în timp real), înregistrare film (0 Înregistrarea filmelor), filmări secvențiale, bracketing, autodeclanșator (0 Mod autodeclanşator (E)), expuneri îndelungate (fotografierea la timpi de expunere bulb sau durată; 0 Expuneri îndelungate (numai modul M)), HDR (high dynamic range), expunere multiplă și fotografiere cu temporizator de interval. Reţineţi că, întrucât timpul de expunere și timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la o fotografie la alta, timpul dintre sfârșitul unui interval și începutul următorului poate varia. Dacă fotografierea nu poate continua la setările curente (de exemplu, dacă timpul de expunere este setat la A sau %), va fi afișată o avertizare pe monitor.

Fotografiere fără sunet

Selectarea Activată pentru Fotografiere fără sunet dezactivează unele funcții ale aparatului foto, inclusiv: