Bracketing-ul variază automat expunerea, nivelul bliţului, D-Lighting-ul activ (ADL) sau balansul de alb, câte puţin cu fiecare fotografie, realizând „bracketing” la valoarea curentă. Alegeţi în cazurile în care este dificilă obţinerea setărilor corecte şi nu aveţi timp pentru a verifica rezultatele şi a regla setările cu fiecare fotografie sau pentru a experimenta setări diferite pentru acelaşi subiect.

Bracketing-ul se reglează folosind opţiunea Setare bracketing automat din meniul fotografiere, care include următoarele opţiuni:

 • Bracketing AE şi bliţ: Aparatul foto variază expunerea şi nivelul bliţului într-o serie de fotografii (0 Bracketing expunere şi bliţ). Reţineţi că bracketing-ul pentru bliţ este disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL şi, acolo unde este acceptat, diafragmă automată (qA) (0 Control bliţ i-TTL, Unităţi bliţ compatibile CLS).
 • Bracketing AE: Aparatul foto variază expunerea într-o serie de fotografii.
 • Bracketing bliţ: Aparatul foto variază nivelul bliţului într-o serie de fotografii.
 • Bracketing WB: Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare dintre ele cu un balans de alb diferit (0 Bracketing balans de alb).
 • Bracketing ADL: Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de fotografii (0 Bracketing ADL).

Bracketing expunere şi bliţ

Pentru a varia expunerea şi/sau nivelul bliţului într-o serie de fotografii:

Expunere modificată cu: 0 EV

Expunere modificată cu: -1 EV

Expunere modificată cu: +1 EV

 1. Alegeţi numărul de fotografii.

  Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat pe panoul de control.

  Buton BKT

  Selector principal de comandă

  Număr de fotografii

  Indicator bracketing expunere şi bliţ

  La setări diferite de zero, o pictogramă M şi indicatorul bracketing expunere şi bliţ vor apărea pe panoul de control, iar în vizor va fi afişat BKT.

 2. Selectaţi o treaptă de expunere.

  Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege treapta de expunere.

  Buton BKT

  Selector secundar de comandă

  Treaptă expunere

  La setări implicite, valoarea treptei poate fi aleasă dintre 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 şi 3 EV. Mai jos sunt enumerate programele de bracketing cu o treaptă de 0,3 (1/3) EV.

  Afişaj panou de control Nr. de foto. Ordine bracketing (EV)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/-0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Reţineţi că pentru trepte ale expunerii de 2 EV sau mai mari, numărul maxim de fotografii este de 5; dacă este selectată o valoare mai mare în pasul 1, numărul de fotografii va fi setat automat la 5.

 3. Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

  Aparatul foto va varia expunerea şi/sau nivelul bliţului fotografie cu fotografie în funcţie de programul de bracketing selectat. Modificările la expunere sunt adăugate la cele făcute cu compensarea expunerii (0 Compensare expunere).

  În timp ce bracketing-ul este activ, un indicator de progres al bracketing-ului va fi afişat în vizor şi pe panoul de control. După fiecare fotografie va dispărea un segment din indicator.

  Nr. de foto.: 3; treaptă: 0,7

  Afişaj după prima fotografie

Anularea bracketing-ului

Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing devine zero (r), iar M nu mai este afişat. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor implicite), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Alegerea mărimii treptei, consultaţi A > setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 Stopuri EV pt. control exp.).
 • Alegerea ordinii în care se execută bracketing-ul, consultaţi A > setarea personalizată e7 (Ordine bracketing, 0 Ordine bracketing).
 • Alegerea rolului butonului BKT, consultaţi A > setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat) > Buton BKT + y (0 Asociere control personalizat).

Bracketing expunere şi bliţ

În modurile continuu cu viteză redusă, continuu cu viteză ridicată şi declanşare continuă silenţioasă, fotografierea se va întrerupe după ce s-a realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare.

În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto se închide înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă, bracketing-ul va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea fotografie din secvenţă.

Bracketing expunere

Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere şi diafragma (mod automat program), diafragma (mod automat prioritate de timp) sau timpul de expunere (mod automat prioritate de diafragmă, mod de expunere manuală). Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto. (0 Control sensibilitate ISO automat) în modurile P, S și A, aparatul foto va varia automat sensibilitatea ISO pentru expunerea optimă atunci când sunt depășite limitele sistemului de expunere al aparatului foto; în modul M, aparatul foto va utiliza mai întâi controlul sensibilității ISO automat pentru a aduce expunerea cât mai aproape de valoarea optimă, iar apoi va face bracketing acestei expuneri prin varierea timpului de expunere. Setarea personalizată e6 (Bracketing automat (mod M), 0 Bracketing automat (mod M)) poate fi folosită pentru a schimba modul în care aparatul foto execută bracketing-ul expunere şi bliţ în modul de expunere manuală. Bracketing-ul poate fi executat variind nivelul bliţului împreună cu timpul de expunere şi/sau diafragma sau variind numai nivelul bliţului.

Bracketing balans de alb

Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare dintre ele cu un balans de alb diferit.

 1. Alegeţi numărul de fotografii.

  Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat pe panoul de control.

  Buton BKT

  Selector principal de comandă

  Număr de fotografii

  Indicator bracketing WB

  La setări diferite de zero, o pictogramă W şi indicatorul bracketing WB vor apărea pe panoul de control, iar în vizor va fi afişat BKT.

 2. Selectaţi o treaptă pentru balansul de alb.

  Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege reglarea balansului de alb. Fiecare treaptă este aproximativ echivalentă cu 5 mired.

  Buton BKT

  Selector secundar de comandă

  Treaptă balans de alb

  Alegeţi dintre trepte de 1 (5 mired), 2 (10 mired) sau 3 (15 mired). Valorile mai mari de B corespund unor niveluri mai ridicate de albastru, valorile mai mari de A corespund unor niveluri mai ridicate de galben (0 Reglarea fină a balansului de alb). Mai jos sunt enumerate programele de bracketing cu o treaptă de 1.

  Afişaj panou de control Nr. de foto. Treaptă balans de alb Ordine bracketing
  0 1 0
  3 1 B 0/1 B/2B
  3 1 A 0/2 A/1 A
  2 1 B 0/1 B
  2 1 A 0/1 A
  3 1 A, 1 B 0/1 A/1 B
  5 1 A, 1 B 0/2 A/1 A/1 B/2 B
  7 1 A, 1 B 0/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B
  9 1 A, 1 B 0/4 A/3 A/2 A/1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
 3. Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

  Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii specificate în programul de bracketing şi fiecare copie va avea un balans de alb diferit. Modificările la balansul de alb sunt adăugate la reglarea balansului de alb efectuată cu reglarea fină a balansului de alb.

  Dacă numărul de fotografii din programul de bracketing este mai mare decât numărul de expuneri rămase, n şi pictograma pentru cardul afectat vor clipi pe panoul de control, o pictogramă j care clipeşte va apărea în vizor și declanşarea obturatorului va fi dezactivată. Fotografierea poate începe odată ce este introdus un nou card de memorie.

Anularea bracketing-ului

Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing devine zero (r), iar W nu mai este afişat. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor implicite), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului.

Bracketing balans de alb

Bracketing-ul balansului de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF (RAW). Selectarea unei opţiuni NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG anulează bracketing-ul balansului de alb.

Bracketing-ul balansului de alb influenţează numai temperatura culorii (axa galben–albastru din afişajul reglării fine a balansului de alb, 0 Reglarea fină a balansului de alb). Nu se realizează reglări pe axa verde-magenta.

În modul autodeclanşator, numărul de copii specificat în programul de bracketing va fi realizat de fiecare dată când obturatorul este declanşat, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 Autodeclanşator).

Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie este aprins, aparatul foto se va închide numai după ce au fost înregistrate toate fotografiile din secvenţă.

Bracketing ADL

Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de expuneri.

 1. Alegeţi numărul de fotografii.

  Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de fotografii este afişat pe panoul de control.

  Buton BKT

  Selector principal de comandă

  Număr de fotografii

  Indicator bracketing ADL

  La setări diferite de zero, o pictogramă d şi indicatorul bracketing ADL vor apărea pe panoul de control, iar în vizor va fi afişat BKT. Alegeţi două fotografii pentru a face o fotografie cu D-Lighting-ul activ dezactivat şi alta la valoarea selectată. Alegeţi între trei şi cinci fotografii pentru a face o serie de fotografii cu D-Lighting-ul activ setat la Dezactivat, Redus şi Normal (trei fotografii), Dezactivat, Redus, Normal şi Ridicat (patru fotografii) sau Dezactivat, Redus, Normal, Ridicat şi Extra ridicat (cinci fotografii). Dacă alegeţi mai mult de două fotografii, treceţi la pasul 3.

 2. Selectaţi D-Lighting activ.

  Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege D-Lighting activ.

  Buton BKT

  Selector secundar de comandă

  D-Lighting activ este afişat pe panoul de control.

 3. Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

  Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ fotografie cu fotografie în funcţie de programul de bracketing selectat. În timp ce bracketing-ul este activ, un indicator de progres al bracketing-ului va fi afişat pe panoul de control. După fiecare fotografie va dispărea un segment din indicator.

  Nr. fotografii: 3

  Afişaj după prima fotografie

Anularea bracketing-ului

Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de bracketing devine zero (r), iar d nu mai este afişat. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor implicite), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului.

Bracketing ADL

În modurile continuu cu viteză redusă, continuu cu viteză ridicată şi declanşare continuă silenţioasă, fotografierea se va întrerupe după ce s-a realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare.

În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto se închide înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă, bracketing-ul va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea fotografie din secvenţă.