Pentru a afişa meniul setări personalizate, apăsaţi G şi selectaţi fila A (meniu setări personalizate).

Buton G

Setările personalizate sunt utilizate pentru a personaliza setările aparatului foto potrivit preferinţelor individuale.

Meniu principal Grupuri setări personalizate

Sunt disponibile următoarele setări personalizate:

a: Focalizare automată

b: Măsurare/expunere

c: Blocare AE/cronometre

d: Fotografiere/afişare

e: Bracketing/bliţ

f: Comenzi

g: Film

Disponibilă numai cu obiective care acceptă acest element.

Disponibilă doar cu obiective AF-P compatibile care nu sunt prevăzute cu un comutator pentru reducerea vibrațiilor.