Pentru a afişa meniul retuşare, apăsaţi G şi selectaţi fila N (meniu retuşare).

Buton G

Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate sau retuşate ale fotografiilor existente. Meniul retuşare este afişat numai când în aparatul foto este introdus un card de memorie care conţine fotografii.

Poate fi selectată numai prin apăsarea butonului G şi selectarea filei N.

Poate fi afişată numai prin apăsarea i şi selectarea Retuşare sau menţinând apăsat J şi apăsând 2 în redarea cadru întreg când este afişată o imagine retuşată sau originală.

Crearea copiilor retuşate

Pentru a crea o copie retuşată:

 1. Selectaţi un element din meniul retuşare.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element, respectiv 2 pentru a selecta.

 2. Selectaţi o fotografie.

  Evidenţiaţi o fotografie şi apăsaţi J. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X.

  Pentru a vizualiza imagini din alte locaţii, apăsaţi W (M) şi selectaţi cardul şi folderul dorite.

  Retuşare

  În cazul imaginilor înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF + JPEG, vor fi retuşate numai imaginile NEF (RAW). Este posibil ca aparatul foto să nu poată afişa sau retuşa imagini create cu alte dispozitive.

 3. Selectaţi opţiunile pentru retuşare.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea referitoare la elementul selectat. Pentru a ieşi fără să creaţi o copie retuşată, apăsaţi G.

  Întârziere stingere monitor

  Monitorul se va stinge şi operaţia va fi anulată dacă nu sunt efectuate acţiuni pentru o perioadă scurtă. Orice modificări care nu au fost salvate vor fi pierdute. Pentru a mări perioada în care monitorul rămâne aprins, alegeţi un timp de afişare a meniului mai lung pentru setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 c4: Întârziere stingere monitor).

 4. Creaţi o copie retuşată.

  Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată. Copiile retuşate sunt indicate printr-o pictogramă &.

Retuşarea imaginii curente

Pentru a crea o copie retuşată a imaginii curente, apăsaţi i şi selectaţi Retuşare sau menţineţi apăsat J şi apăsaţi 2.

Retuşarea copiilor

Majoritatea opţiunilor pot fi aplicate copiilor create cu folosirea altor opţiuni de retuşare deşi (cu excepţia Suprapunere imagine şi Decupare film) fiecare opţiune poate fi aplicată numai o dată (reţineţi că editările multiple pot duce la pierderi ale detaliilor). Opţiunile care nu pot fi aplicate imaginii curente sunt colorate în gri şi nu sunt disponibile.

Calitate şi dimensiune imagine

Cu excepţia cazului copiilor retuşate create cu Decupare şi Redimensionare, copiile au aceeaşi dimensiune cu originalul. Copiile create din imagini JPEG au aceeaşi calitate cu originalul, în timp ce copiile create din imagini NEF (RAW) şi TIFF (RGB) sunt salvate în format JPEG fine.