Redare cadru întreg

Redare miniaturi

Redare cadru întreg

Pentru a reda fotografii, apăsaţi butonul K. Pe monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie. Pot fi afişate fotografii suplimentare prin glisarea spre stânga sau spre dreapta sau prin apăsarea 4 sau 2; pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre fotografia curentă, apăsaţi 1 sau 3 (0 Informaţii fotografie).

Buton K

Redare miniaturi

Pentru a vizualiza mai multe imagini, apăsaţi butonul W (M) când este afişată o fotografie în cadru întreg. Numărul de imagini afişate creşte de la 4 la 9 la 72 de fiecare dată când este apăsat butonul W (M) şi scade cu fiecare apăsare a butonului X. Glisaţi degetul pe ecranul tactil pentru a derula în sus sau în jos sau folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia imagini.

Buton W (M)

Comenzi redare

1 O (Q): Ștergeți fotografia curentă
2 G: Vizualizaţi meniurile
3 L (Z/Q): Protejați fotografia curentă
4 X: Măriți
5 W (M): Vizualizați mai multe imagini
6 J: Utilizaţi în combinaţie cu selectorul multiplu conform descrierii de mai jos

Utilizarea butonului J împreună cu selectorul multiplu

Două carduri de memorie

Dacă sunt introduse două carduri de memorie, puteţi selecta un card de memorie pentru redare apăsând butonul W (M) când sunt afişate 72 de miniaturi.

Rotire pe înalt

Pentru a afişa fotografiile „pe înalt” (orientare portret) în orientarea pe înalt, selectaţi Activată pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul redare (0 Rotire pe înalt).

Examinare imagine

Atunci când este selectat Activată pentru Examinare imagine din meniul redare (0 Examinare imagine), fotografiile sunt afişate în mod automat pe monitor după fotografiere (deoarece aparatul foto se află deja în orientarea corectă, imaginile nu sunt rotite în mod automat în timpul examinării imaginii). În modul declanşare continuă, afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima fotografie din seria curentă afişată.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea perioadei cât monitorul va rămâne aprins când nu este realizată nicio operaţie, consultaţi A > setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 Întârziere stingere monitor).
  • Alegerea rolului jucat de centrul selectorului multiplu, consultaţi A > setarea personalizată f2 (Buton central sel. multiplu, 0 Buton central sel. multiplu).
  • Utilizarea selectoarelor de comandă pentru navigarea prin imagini sau meniuri, consultaţi A > setarea personalizată f4 (Personaliz. selectoare com.) > Meniuri şi redare (0 Personaliz. selectoare com.).

Folosirea ecranului tactil

În timpul redării, monitorul sensibil la atingere poate fi folosit pentru:


Vizualizarea altor imagini

Glisaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza alte imagini.


Derularea rapidă spre alte imagini

În vizualizarea cadru întreg, puteţi atinge partea de jos a afişajului pentru a afişa o bară de avansare a cadrelor, apoi glisaţi cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula rapid la alte imagini.

Bară avansare cadre


Mărire (numai fotografii)

Folosiţi gesturile de depărtare şi de apropiere a degetelor pentru a mări și a micşora şi glisaţi pentru a derula (0 O privire mai de aproape: Zoom redare). De asemenea, puteţi atinge rapid afişajul, de două ori, pentru a mări în redarea cadru întreg sau pentru a anula mărirea.


vizualizarea miniaturilor;

Pentru a „micşora” la nivelul vizualizării miniaturi (0 Redare miniaturi), folosiţi gestul de apropiere a degetelor în redarea cadru întreg. Folosiţi apropierea şi depărtarea degetelor pentru a alege numărul de imagini afişate dintre 4, 9 şi 72 de cadre.


Vizualizarea filmelor

Atingeţi ghidul de pe ecran pentru a porni redarea unui film (filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1). Atingeţi afişajul pentru a întrerupe sau a relua sau apăsaţi Z pentru a ieşi în redarea cadru întreg (reţineţi că unele pictograme de pe afişajul redare film nu răspund la operaţiile ecranului tactil).

Ghid

Butonul i

Apăsarea butonului i în timpul redării cadru întreg sau miniaturi afişează opţiunile enumerate mai jos. Selectați opțiuni folosind ecranul tactil sau selectorul multiplu și butonul J.

  • Evaluare: Evaluaţi imaginea curentă (0 Evaluarea fotografiilor).
  • Select. pt. trimit. la disp. intel./desel. (numai fotografii): Selectaţi fotografii pentru a le încărca pe un dispozitiv inteligent.
  • Retuşare (numai fotografii): Folosiţi opţiunile din meniul retuşare (0 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate) pentru a crea o copie retuşată a fotografiei curente.
  • Control volum (numai filme): Reglați volumul redării pentru filme.
  • Decupare film (numai filme): Decupați segmentele nedorite din filme (0 Editarea filmelor). Filmele pot fi editate şi prin apăsarea butonului i atunci când redarea filmului este întreruptă.
  • Alegere fantă şi dosar: Alegeţi un folder pentru redare. Evidenţiaţi o fantă şi apăsaţi 2 pentru a enumera folderele de pe cardul selectat, apoi evidenţiaţi un folder şi apăsaţi J pentru a vizualiza imaginile din folderul evidenţiat.

Buton i

Pentru a ieşi din meniul butonului i şi a reveni la redare, apăsaţi din nou butonul i.