Setările de pe afișajul informațiilor pot fi reglate prin menținerea apăsată a unuia dintre următoarele butoane în timp ce rotiți selectorul de comandă:

Balans de alb

Apăsați butonul U pentru a regla setările balansului de alb în afişajul informaţiilor. Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege modul balans de alb şi rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege o opțiune secundară pentru modul v (automat) sau I (fluorescent), pentru temperatura culorii (modul K, „alegere temperatură culoare”) sau pentru balansul de alb presetat (modul presetare manuală). În modurile diferite de K („alegere temperatură culoare”) și presetare manuală, puteți folosi selectorul multiplu pentru a regla fin balansul de alb pe axele galben (A)–albastru (B) şi verde (G)–magenta (M).