Această funcţie se foloseşte pentru a bloca puterea bliţului, permiţând recompunerea fotografiilor fără schimbarea nivelului bliţului şi asigurând că puterea bliţului este adecvată pentru subiect chiar şi atunci când subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Puterea bliţului este reglată automat pentru orice modificări ale sensibilităţii ISO şi diafragmei. Blocarea FV este disponibilă numai cu unităţile bliţ compatibile CLS (0 Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS)).

Pentru a utiliza blocarea FV:

 1. Asociaţi blocarea FV unei comenzi a aparatului foto.

  Asociaţi Blocare FV unei comenzi folosind setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat).

 2. Ataşaţi o unitate bliţ compatibilă CLS.

  Montaţi o unitate bliţ compatibilă CLS (0 Unităţi bliţ compatibile CLS) pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.

 3. Setaţi unitatea bliţ în modul adecvat.

  Porniţi unitatea bliţ şi setaţi modul bliţ la TTL, pre-bliţ de control qA sau pre-bliţ de control A. Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată cu unitatea bliţ.

 4. Focalizaţi.

  Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.

 5. Blocaţi nivelul bliţului.

  După ce v-aţi asigurat că indicatorul bliţ pregătit (M) este afişat în vizor, apăsaţi comanda selectată la pasul 1. Bliţul va emite un pre-bliţ de control pentru a determina nivelul adecvat al bliţului. Puterea bliţului va fi blocată la acest nivel şi pictograma blocare FV (e) va apărea în vizor.

 6. Recompuneţi fotografia.

 7. Faceţi fotografia.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Dacă se doreşte, pot fi făcute fotografii suplimentare fără ca blocarea FV să fie deblocată.

 8. Deblocaţi blocarea FV.

  Apăsaţi comanda selectată la pasul 1 pentru a debloca blocarea FV. Asiguraţi-vă că pictograma blocare FV (e) nu mai este afişată în vizor.