Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta fotografii pentru încărcarea pe dispozitivul inteligent. Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare; fotografiile sunt încărcate la o dimensiune de 2 megapixeli.

Selectarea fotografiilor individuale

 1. Selectaţi o fotografie.

  Afişaţi fotografia sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor din redare miniaturi.

 2. Afişaţi opţiunile de redare.

  Apăsaţi butonul i pentru a afişa opţiunile de redare.

  Buton i

 3. Alegeţi Select. pt. trimit. la disp. intel./desel.

  Evidenţiaţi Select. pt. trimit. la disp. intel./desel. şi apăsaţi J. Fotografiile selectate pentru încărcare sunt indicate printr-o pictogramă W; pentru a anula selecţia, afişaţi sau evidenţiaţi imaginea şi repetaţi paşii 2 şi 3.

Selectarea mai multor fotografii

Urmaţi paşii de mai jos pentru a modifica starea de încărcare a mai multor fotografii.

 1. Alegeţi Selectare imagini.

  În meniul redare, selectaţi Selectare pt. trimit. la disp. intel., apoi evidenţiaţi Selectare imagini şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi fotografii.

  Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografii şi apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a selecta sau a anula selecţia (pentru a vizualiza fotografia evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X). Fotografiile selectate sunt marcate cu o pictogramă W.

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

Deselectarea tuturor fotografiilor

Pentru a anula selecția tuturor fotografiilor, selectaţi Selectare pt. trimit. la disp. intel. în meniul redare, apoi evidenţiaţi Deselectare totală şi apăsaţi J. Va fi afișat un dialog de confirmare; evidențiați Da și apăsați J pentru a elimina marcajul de încărcare de la toate fotografiile de pe cardul de memorie.