Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată în funcţie de gradul de iluminare disponibil. Alegeţi dintre setări care variază de la ISO 64 până la ISO 25600 în paşi echivalenţi cu 1/3 EV. Pentru situaţii speciale sunt disponibile setări de la aproximativ 0,3 până la 1 EV sub ISO 64 şi de la 0,3 până la 2 EV peste ISO 25600. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere, permiţând timpi de expunere mai lungi sau diafragme mai închise.

Sensibilitatea ISO poate fi reglată prin apăsarea butonului S (Q) şi rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control şi în vizor.

Buton S (Q)

Selector principal de comandă

Panou de control

Vizor

Meniul sensibilității ISO

Sensibilitatea ISO poate fi reglată, de asemenea, utilizând opţiunea Setări sensibilitate ISO din meniul fotografiere (0 Setări sensibilitate ISO).

Sensibilitate ISO

Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere, permiţând timpi de expunere mai scurţi sau diafragme mai închise, fiind însă mai probabil ca imaginea să fie afectată de zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii). Apariţia zgomotului este mult mai probabilă la setări cuprinse între Hi 0,3 şi Hi 2.

Hi 0,3–Hi 2

Setările Hi 0,3 până la Hi 2 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–2 EV peste ISO 25600 (echivalent ISO 32000–102400).

Lo 0,3–Lo 1

Setările Lo 0,3 până la Lo 1 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–1 EV sub ISO 64 (echivalent ISO 50–32). Utilizaţi pentru diafragme mai deschise când iluminarea este puternică. Contrastul este uşor mai ridicat decât normal; în majoritatea cazurilor, sensibilităţile ISO recomandate sunt de ISO 64 sau mai mari.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea mărimii treptei sensibilităţii ISO, consultaţi A > setarea personalizată b1 (Valoare treaptă sensib. ISO; 0 Valoare treaptă sensib. ISO).
  • Afișarea sensibilității ISO pe panoul de control, consultați A > setarea personalizată d3 (Afişare ISO; 0 Afişare ISO).
  • Reducerea zgomotului în fotografii realizate la sensibilităţi ISO ridicate, consultați C > ISO NR ridicat (0 ISO NR ridicat).
  • Reducerea zgomotului în filme realizate la sensibilități ISO ridicate, consultați 1 > ISO NR ridicat (0 ISO NR ridicat).