Când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto, puteţi alege unul drept card principal folosind elementul Selectarea fantei principale din meniul fotografiere (0 Selectarea fantei principale). Selectaţi Fantă card XQD pentru a înregistra cardul din fanta cardului XQD drept card principal, respectiv Fantă card SD pentru a alege cardul SD. Rolurile jucate de cardurile principal şi secundar pot fi alese folosind opţiunea Funcţia fantei secundare din meniul fotografiere (0 Funcţia fantei secundare). Alegeţi dintre opţiunile Depăşire (cardul secundar este folosit numai atunci când cardul principal este plin), Copie de rezervă (fiecare fotografie este înregistrată atât pe cardul principal, cât şi pe cardul secundar) şi Fanta pr. RAW - Fanta sec. JPEG (ca şi la Copie de rezervă, cu excepţia faptului că în acest caz copiile NEF/RAW ale fotografiilor realizate la setări de NEF/RAW + JPEG sunt înregistrate numai pe cardul principal, iar copiile JPEG numai pe cardul secundar).

„Copie de rezervă” şi „Fanta pr. RAW - Fanta sec. JPEG”

Aparatul foto arată numărul de expuneri rămase pe cardul cu cea mai mică capacitate de stocare. Declanşarea obturatorului va fi dezactivată când unul dintre carduri este plin.

Înregistrarea filmelor

Când în aparatul foto sunt introduse două carduri de memorie, fanta utilizată pentru a înregistra filme poate fi selectată folosind opţiunea Destinaţie din meniul filmare (0 Destinaţie).