Introduceţi acumulatorul în încărcător şi conectaţi încărcătorul la priză (în funcţie de ţară sau regiune, încărcătorul este livrat fie cu un adaptor pentru priză, fie cu un cablu de alimentare). Un acumulator consumat se va încărca complet în aproximativ două ore şi 35 de minute.

  • Adaptor pentru priză: Introduceţi adaptorul pentru priză în racordul la curent alternativ al încărcătorului (). Deplasaţi zăvorul adaptorului pentru priză așa cum se arată în imagine () şi rotiţi adaptorul cu 90 ° pentru a-l fixa pe poziţie (). Introduceţi acumulatorul în încărcător şi conectaţi încărcătorul la priză.

    Zăvor adaptor pentru priză

  • Cablu de alimentare: După conectarea cablului de alimentare cu fişa în orientarea indicată, introduceţi acumulatorul în încărcător şi conectaţi cablul la priză.

Indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) va clipi în timp ce acumulatorul se încarcă.

Acumulatorul se încarcă

Încărcare finalizată

Acumulatorul şi încărcătorul

Citiți și respectați avertismentele și precauțiile de la secțiunile „Pentru siguranța dumneavoastră” (0 Pentru siguranţa dumneavoastră) și „Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări” (0 Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări).