Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii după utilizarea măsurării central-evaluative şi a măsurării spot (0 Măsurare) pentru măsurarea expunerii.

 1. Blocaţi expunerea.

  Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Cu butonul de declanşare apăsat la jumătate şi subiectul poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi centrul selectorului secundar pentru a bloca expunerea (dacă folosiţi focalizarea automată, asiguraţi-vă că indicatorul imagine focalizată I apare în vizor).

  Buton declanşare

  Selector secundar

  În timp ce blocarea expunerii este activă, în vizor va apărea un indicator AE-L.

 2. Recompuneţi fotografia.

  Menţinând centrul selectorului secundar apăsat, recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.

Măsurare spot

În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată la punctul de focalizare selectat (0 Măsurare).

Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei

În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a modifica valoarea măsurată a expunerii:

Mod expunere Setare
P Timp de expunere şi diafragmă (program flexibil; 0 Program flexibil)
S Timp de expunere
A Diafragmă

Noile valori pot fi confirmate în vizor şi pe panoul de control. Reţineţi că măsurarea nu poate fi schimbată în timp ce blocarea expunerii este activă.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind folosirea butonului de declanșare pentru blocarea expunerii, consultați A > setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 Buton declanşare AE-L). Dacă este selectat Activat (apăsare la jumătate), expunerea se va bloca atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.