Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modurile de expunere A şi M, cu setarea diafragmei folosind inelul pentru diafragmă al obiectivului. Specificând datele obiectivului (distanţa focală şi diafragma maximă ale obiectivului), utilizatorul poate obţine acces la următoarele funcţii ale obiectivului CPU.

Dacă distanţa focală a obiectivului este cunoscută:

 • Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile de bliţ opţionale.
 • Distanţa focală a obiectivului este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul de redare a informaţiilor despre fotografie.

Dacă diafragma maximă a obiectivului este cunoscută:

 • Valoarea diafragmei este afişată pe panoul de control şi în vizor.
 • Nivelul bliţului este reglat pentru modificări ale diafragmei dacă unitatea bliţ acceptă modul qA (diafragmă automată).
 • Diafragma este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul de redare a informaţiilor despre fotografie.

Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime ale obiectivului:

 • Activează măsurarea matricială culoare (reţineţi că poate fi necesară utilizarea măsurării central-evaluative sau a măsurării spot pentru a obţine rezultate optime cu unele obiective, inclusiv cu obiectivele Reflex-NIKKOR).
 • Îmbunătăţeşte precizia măsurării central-evaluative, a măsurării spot şi a bliţului de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital.

Pentru a introduce sau edita date pentru un obiectiv non-CPU:

 1. Selectaţi Date obiectiv non-CPU.

  Evidenţiaţi Date obiectiv non-CPU în meniul setare şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi un număr pentru obiectiv.

  Evidenţiaţi Număr obiectiv şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege un număr pentru obiectiv.

 3. Introduceţi distanţa focală şi diafragma.

  Evidenţiaţi Distanţă focală (mm) sau Diafragmă maximă şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a edita elementul evidenţiat.

 4. Salvaţi setările şi ieşiţi.

  Apăsaţi J. Distanţa focală şi diafragma specificate vor fi memorate cu numărul ales pentru obiectiv.

Pentru a apela din memorie datele obiectivului atunci când utilizaţi un obiectiv non-CPU:

 1. Asociaţi selectarea numărului pentru obiectiv non-CPU unei comenzi a aparatului foto.

  Asociaţi Alegere nr. obiectiv non-CPU unei comenzi folosind setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat).

 2. Utilizaţi comanda selectată pentru a alege un număr pentru obiectiv.

  Apăsaţi comanda selectată şi rotiţi selectorul principal sau secundar de comandă până când numărul obiectivului dorit este afişat pe panoul de control.

  Selector principal de comandă

  Distanţă focală Diafragmă maximă

  Număr obiectiv

Distanţa focală nu este menţionată

Dacă distanţa focală corectă nu este menţionată, alegeţi cea mai apropiată valoare mai mare decât distanţa focală reală a obiectivului.

Teleconvertoare şi obiective cu zoom

Diafragma maximă pentru teleconvertoare este diafragma maximă combinată a teleconvertorului şi a obiectivului. Reţineţi că datele obiectivului nu sunt ajustate când obiectivele non-CPU măresc sau micşorează. Datele pentru distanţe focale diferite pot fi introduse ca numere pentru obiectiv distincte sau datele pentru obiectiv pot fi editate pentru a reflecta noile valori pentru distanţa focală şi diafragma maximă ale obiectivului de fiecare dată când zoom-ul este ajustat.