Când pe aparatul foto este montată o unitate bliț care acceptă funcția control bliț unificat (un bliţ SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300), modul control bliţ, nivelul bliţului şi alte setări ale bliţului pot fi reglate folosind elementul Control bliţ > Mod control bliţ din meniul fotografiere (în cazul SB-5000, aceste setări pot fi reglate, de asemenea, folosind comenzile de pe unitatea bliţ). Opţiunile disponibile vor varia în funcţie de bliţul folosit (0 Unităţi bliţ compatibile CLS), în timp ce opţiunile afişate în Mod control bliţ vor varia în funcţie de modul selectat. Pentru celelalte unităţi bliţ, setările pot fi reglate numai folosind comenzile unităţii bliţ.

  • TTL: Mod i-TTL. În cazul bliţurilor SB-500, SB-400 şi SB-300, compensarea bliţului poate fi reglată folosind butonul W (M) (0 Compensare bliţ).
  • Bliţ extern automat: În acest mod, puterea este reglată automat în funcţie de cantitatea de lumină reflectată de subiect; compensarea bliţului este, de asemenea, disponibilă. Bliţul extern automat acceptă modurile „diafragmă automată” (qA) şi „non-TTL automat” (A); non-TTL automat este selectat automat dacă se ataşează un obiectiv non-CPU fără specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime folosind opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 Obiective non-CPU). Pentru detalii, consultaţi manualul unităţii bliţ.
  • Manual cu prioritate distanţă: Alegeţi distanţa până la subiect; puterea bliţului va fi reglată automat. De asemenea, este disponibilă compensarea bliţului.
  • Manual: Alegeţi manual nivelul bliţului.
  • Declanşare repetată bliţ: Bliţul se declanşează în mod repetat cât timp este deschis obturatorul, producând un efect de expunere multiplă. Alegeţi nivelul bliţului (Ieşire), numărul maxim de declanșări ale unităţii (Ori) şi de câte ori se declanşează bliţul într-o secundă (Frecvenţă, măsurată în hertzi). Opțiunile disponibile pentru Ori variază în funcţie de opţiunile selectate pentru Ieşire şi Frecvenţă; pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată cu unitatea bliţ.

Control bliţ unificat

Funcția control bliţ unificat permite aparatului foto şi unităţii bliţ să partajeze setările. Dacă pe aparatul foto este montată o unitate bliţ care acceptă funcția control bliţ unificat, modificările aplicate setărilor bliţului, cu aparatul foto sau cu unitatea bliţ, sunt reflectate pe ambele dispozitive, la fel ca şi modificările realizate folosind software-ul opţional Camera Control Pro 2.