Pentru a fotografia folosind focalizarea automată, rotiţi selectorul modului de focalizare la AF.

Selector mod focalizare

Alegerea unui mod de focalizare

În vizualizarea în timp real sunt disponibile următoarele moduri de focalizare automată:

Pentru a alege un mod de focalizare automată, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi selectorul principal de comandă până când modul dorit este afişat pe monitor.

Buton mod AF

Selector principal de comandă

Alegerea unui mod zonă AF

În vizualizarea în timp real pot fi selectate următoarele moduri zonă AF:

Pentru a alege un mod zonă AF, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când modul dorit este afişat pe monitor.

Buton mod AF

Selector secundar de comandă